https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/02/vannledning-baerum-–-Kopi.jpg

Gamle vannledninger en helsetrussel

avatarevuser
Oppdatert: 05 februar 2019
Utfordringene har aldri vært tydeligere enn nå, og det er en sterkere mobilisering for vann og avløpssektoren også fra myndighetenes side. Nå kommer også Folkehelseinstituttet på banen fordi instituttet mener det er store mørketall når det gjelder hvor mange som blir syke av å drikke vann fra springen. Folkehelseinstituttets meldinger som ble formidlet i flere Dagsnytt-sendinger i dag ble også lagt merke til da Norsk Vann samlet 160 deltakere til fagkonferanse på Gardermoen i dag. Dårlig ledningsnett bekymrer Ledningsnettet er i dag det svake punktet til norske vannverk, så lenge en tredel av alt produsert vann forsvinner før det når ut til forbrukerne, mener Folkehelseinstituttet. Dette er langt mer enn i land Norge ellers sammenligner seg med. Fordi drikkevannsledningen vanligvis ligger i samme grøft som avløpsledningen, er det stor fare for forurensning ved ledningsbrudd eller reparasjoner. Når trykket i vannledningen faller kan grøftevann, som er forurenset av kloakk, bli sugd inn i vannledningen. I Canada har de påvist at rundt 14 til 40 prosent av alle tilfeller av magetarmsjukdom kom av denne typen problem med drikkevatnet, og Folkehelseinstituttet mener dette er relevant også for norske forhold. 3800 lekkasjer på ett år Tallet på vannverk som leverer tilfredsstillende drikkevann er blitt kraftig forbedret de siste 20 årene, mener Folkehelseinstituttet. Cirka 90 prosent av befolkningen får i dag vann fra vannverk som er godkjenningspliktige og som dermed er registrert i vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Instituttet har imidlertid mangelfulle opplysninger om private brønner og andre små ikke-godkjente anlegg. Disse leverer vann til godt over en halv million innbyggere. I 2016 var det 3800 lekkasje-reparasjoner på drikkevannsledninger i Norge, og slike brudd øker risikoen for mage og tarmsykdommer, heter det i rapporten fra Folkehelseinstituttet, som tror problemet med forurenset drikkevann trolig vil øke i årene som kommer dersom ikke gamle ledninger blir reparert eller skiftet ut i et raskere tempo enn i dag. Oslo, Telemark og Aust-Agder er de fylkene der høyest andel av befolkningen har god drikkevannsforsyning. I den andre enden av skalaen Oppland og Sogn og Fjordane. Mange i disse fylkene får drikkevann fra små, ikke godkjenningspliktige vannverk eller fra brønner og andre enkeltvannforsyninger. Bakterieforurenset drikkevann kan gi mage- og tarmsykdom, advarer Folkehelseinstituttet, som mener de tilfellene som blir rapportert bare er toppen av et stort isfjell.-Det er store mørketall i rapportering av sykdommer som er relatert til norsk vannforsyning, sier Vidar Lund i Folkehelseinstituttet til NRK. Selv om drikkevannet generelt er av god kvalitet, har vannforsyningen i Norge spesielle utfordringer ved at vi har en spredd bosetting med mange små vannverk, omfattende bruk av overflatevann og stort behov for oppgradering av gammelt og dårlig ledningsnett. -Vi har lite informasjon om hvor mange totalt som blir syke på grunn av forurenset drikkevann. De fleste som blir syke av å drikke vann får diaré, som i de fleste tilfeller er ufarlig. For mennesker med dårlig immunforsvar kan det imidlertid være alvorlig. Nye studier skal kartlegge situasjonen For å få et bedre helhetsbilde av hvordan drikkevannet bidrar til sykdom i Norge, skal  Folkehelseinstituttet nå gjennomføre en studie som ser på sammenhengen mellom vannkonsum og forekomster av mage- og tarmsykdommer i et utvalg av den norske befolkningen. Dette skal gjennomføres ved hjelp av telefonintervju, web-spørreskjemaer og en månedlig SMS-undersøkelse gjennom et helt år.