Gamle kummer fornyes og forvandles i Oslo

VAV tar innlekk og utlekk av kummer på største alvor. 51 kummer fra 1980-tallet på Brenna og Bjørndal blir nå forvandlet til hundre prosent tette kummer som skal holde i nye generasjoner, og fornyelsen skjer gravefritt. Denne uka var byggeledere og prosjektledere fra VAV var ute for å se på den gravefrie rehabilitering av kummer. -Dette er en miljøvennlig og rimeligere måte å gjøre gamle kummer god som ny, sier en engasjert prosjekteringsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune, Harald Darre Seip. Han har satt seg inn i prosedyren og forklarer: -Først pigger man av all løs gammel betong, deretter injiserer man betong i sprekker og hull før man sprøyter på ca. 1 - 2 cm med en beskyttende og H2S-bestandig betong. På denne måten hindrer man korrosjon og forvitring av kummen langt frem i tid. Tetting mot innlekk av fremmedvann sparer også kostnader på renseanlegg og pumpestasjoner. Ikke minst sparer vi naturen for utlekk av kloakk, slår han fast. Gategodsgutta fornyer 51 kummer Det er Gategodsgutta som har fått oppdraget med å tette 51 kummer for Oslo VAV på Brenna og Bjørndal. Formålet med prosjektet er å hindre innlekk av fremmedvann på spillvannsnettet. -VAV har stilt krav om at alle kummer skal være 100 prosent tette fra kumbunn og opp til kumlokk, inkludert overgang mellom kum og ledning. VAV har også stilt krav om at kummene skal tetthetsprøves med forenklet vannmetode i henhold til VA miljøblad nr. 63. [caption id="attachment_9388" align="alignleft" width="640"]
Stor interesse blant byggeledere og prosjektledere fra VAV som var ute for å se på den gravefrie rehabiliteringen av kummer. Foto: VAV[/caption] Gamle kummer trenger fornyelse -De fleste kummene er fra 1980-tallet, og det er registrert store mengder innlekk av fremmedvann i området. Flere av kummene ligger langs Gjersrudbekken, og beboere i området har sagt at avløpsnettet har vært så trykksatt at kumlokk har sprettet opp flere ganger. VAVs erfaring fra andre kumrehabiliteringsprosjekter tyder på at kummer nær bekker kan se tørre og tette ut ved tørrvær, men at de har mye innlekk ved store nedbørshendelser eller når grunnen er veldig mettet, forteller Darre Seip. Han konstaterer at de svakeste punktene på kummene i de fleste tilfeller skyldes innlekk mellom kumbunn og kumvegg. Det er også registrert innlekk i kumskjøter og inntil vannledninger. Prosjektet er nå i sluttfasen, og det har så langt vært et vellykket prosjekt med godt resultat og samarbeid, sier han. Grøftefritt og miljøvennlig Det bekrefter også daglig leder i Gategodsgutta, Vidar T. Aase. Han får stadig flere henvendelser fra kommuner som ser behovet for fornyelse av gamle kummer. At kummer kan renoveres uten graving blir også stadig viktigere for mange kommuner, som har fokus på miljøvennlige løsninger, med minst mulig graving og massetransport, sier han. Totalt 35 kummer i dette prosjektet er nå overlevert, og de resterende 16 kummene vil bli ferdigstilt før jul, lover han.