https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/hoytrykk.jpg

Fulltegnet spylekurs for hovedledninger 9. – 10. mars

avatarevuser
Oppdatert: 15 februar 2017
Spylekurset som arrangeres 9. - 10. mars på Garder kurs- og konferansesenter er nå fulltegnet. De som beklageligvis ikke fikk plass på dette kurset kan bruke påmeldingsskjemaet i bunn av artikkelen og melde seg på her for oppføring til neste spylekurs. Interessen for spylekurset for hovedledninger, som er et arrangement i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA, har vært enorm. Faglig sekretær Martina Bergh Svedahl melder at kurset allerede er fulltegnet og at flere står på venteliste, og det lenge før påmeldingsfristen er utløpt. Det er gledelig for RIN at interessen for kurset er stor, men det sier også noe om at behovet for å arrangere flere spylekurs er tilstede. RIN vil derfor planlegge ytterligere spylekurs i nær fremtid. Informasjon om dette publiseres så snart dato er fastsatt. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er:
  • Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
  • Private firma som utfører spyletjenester.
  • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. Foredragsholdere under kurset blir Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Frode Sandøy, Kjetil Storli og Trond Alm. Blant programpostene finner vi generell informasjon om RIN, om avløpsnettet i Norge og tilstandsvurderin av avløpsledninger. Det blir egen sesjon om spylingens plass i driften av avløpsnettet. Videre blir det en innføring i kommunale lednignskart og viktigheten av HMS. Det blir også en egen sesjon som omhandler strømningsteknisk grunnlag. Kursdag nr 2 tar for seg økonomi og bruk av riktig verktøy før deltakerne får en innføring i praktisk spyling. Det blir et sterkt fokus på trykk og vannmengde, og en sesjon med videoeksemppler der det er gjennomgang av aktuelle situasjoner, driftsproblemer, framgangsmøter og løsninger. Her er det også satt av tid til operatørers egne erfaringer før kurset avsluttes med en eksamen og oppsummering. Her er hele programmet og skjema for påmelding: Invitasjon og påmelding til spylekurs mars 2017