https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/10/Bli-rorlegger-f.v-Eli-Vintertun-Ingar-Lossius-–-Kopi.jpg

Frisk satsing for å rekruttere nye rørleggere

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2018
Går det an å dusje i brus? Eller spille Fortnite i regnskogen? Dette har av tre av Norges mest kjente YouTube-profiler undersøkt, med god hjelp fra to flotte, unge rørleggere. Nå skal rørleggerfaget promoteres på nye måter frem mot søknadsfristen 1. mars. Rekruttering til rørleggerfaget er en hjertesak for Rørentreprenørene Norge. Målrettede tiltak fra myndighetene og bygg- og anleggsnæringen den siste tiden har hatt effekt, og søkermassen til spesielt rørleggerfaget er stabil. Men Norge trenger flere fagarbeidere for fremtiden. 1. oktober gikk startskuddet for en alt annet enn sidrumpa rekrutteringskampanje. -Samarbeidet med de tre YouTube-kjendisene handler først og fremst om å vekke nysgjerrighet og oppmerksomhet blant ungdommer som er i ferd med å velge studievei, sier kommunikasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen i Rørentreprenørene Norge. – Vi tror ikke morsomme YouTube-filmer i seg selv er nok, men målet er å nå ut til de som kanskje ikke har rørleggerfaget lengst frem i pannebrasken. Vekker vi en interesse hos ungdom som er usikre på om de skal velge yrkesfag eller studiespesialiserende øker vi volumet på potensielle søkere. I tillegg til en serie YouTube-filmer der nettkjendiser som Murdrocks, Randulle og Herman Dahl skal prøve seg i såkalte «challenges», består kampanjen av flere elementer av det mer seriøse slaget. Nettsider, profilmateriell, informasjon til skoleverk og foreldre inngår også i det nye Bli rørlegger-universet. Kampanjen vektlegger å få fram mangfoldet i yrket og skal både inspirere og informere.
  1. oktober ble kampanjen lansert med åpning av nye nettsider på www.blirørlegger.no. Fredag 5. oktober er det duket for første slipp av filmer via nettprofilenes egne kanaler. De tre profilene har til sammen nær 600.000 følgere på Instagram og YouTube, og henvender seg direkte til målgruppen som er definert som ungdom mellom 14 og 17 år.
Må være tilstede der ungdom er og der de engasjeres -Sosiale medier er ungdoms primære nyhetskanal. De forholder seg også til andre opinionsdannere enn det den voksne generasjonen gjør via tradisjonelle nyhetsmedier, sier Ilebekk Hansen. Hun er glad for at profilene som deltar i kampanjen har utvist et ektefølt engasjement og at rekruttering til yrkesfag er noe de svært gjerne vil assosieres med. - Også må jeg få lov å skryte av rørleggerne «våre», Eli Vintertun og Ingar Lossius. De tok utfordringen på strak arm, og har vært enormt viktige for å bringe litt fornuft inn i et ellers ganske tøysete konsept. Bygget på innsikt Kampanjen bygger på solid innsikt. Før arbeidet med idé og utforming startet, ble det gjennomførte en omfattende undersøkelse hvor ungdom i målgruppa ble dybdeintervjuet. Deres foreldre, forskere, rådgivere i ungdomsskolen og rørleggere både innenfor og utenfor organisasjonen ble også lyttet til. Målet var å få et innblikk i målgruppens hverdag og hva de tenker om studievalg og rørfaget spesielt. Med utgangspunkt i rapportens funn og konklusjoner ble det besluttet å lage en kampanje som lever hele året og som engasjerer ungdom på deres premisser i de kanalene som treffer dem. - Dette skal heller ikke være en statisk kampanje. Nye ungdomskull kommer til og mediebildet endrer seg i rekordfart, men vi har fått en plattform å bygge videre på, sier Ilebekk Hansen. Bli rørlegger 2018
  • En serie filmer laget sammen med målgruppas favoritt- YouTubere (Randulle, Murdrocks og Herman Dahl) og to unge rørleggere (Eli Vintertun og Ingar Andre Lossius).
  • Nye nettsider. Blirørlegger.no relanseres i ny drakt. Sidene inneholder korte informative tekster som svarer på ungdommenes innspill fra innsiktsfasen.
  • Innholdet på sidene vil oppdateres løpende, blant annet med film fra rørleggerens hverdag.
  • Annonsering i sosiale medier sikrer god spredning av filmer og nettadresse.
  • Informasjonsmateriell og presentasjoner rettet mot foreldre og skoleverk.
  • Kampanjen er finansiert av Rørentreprenørene Norge og 13 tilknyttede opplæringskontor for rørfag.