https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/02/unnamed-1.jpg

Fremmedvannet en kostbar tyv

avatarevuser
Oppdatert: 22 februar 2021
-Målinger i flere norske byer viser at over 50 prosent av avløpsvannet skyldes innlekk i ledningsnett og kummer. Fremmedvannet stjeler kapasitet som er dyrt å erstatte. Derfor er det viktig at ledningseierne investerer i tette kummer. Det sier daglig leder i Gategodsgutta AS, Are Strand. Selskapet har spesialisert seg på kumrenovering, og økte i fjor omsetningen med 60 prosent. Behovet for flere medarbeidere øker, bekrefter Strand. Miljøavdelingene hos Statsforvalterne rundt om i landet har også blitt mer oppmerksom på de miljømessige konsekvensene av både inn- og utlekk av avløp, og har derfor kommet med en rekke pålegg for å hindre utslipp i naturen. Mattilsynet har også gitt uttrykk for stor bekymring for lekkasjer i ledningsnett og tilhørende kummer. Flere kommuner har de siste årene sikret seg god oversikt over tilstanden på sine tusenvis av kummer, og er godt i gang med rehabilitering av kummene som er i dårligst forfatning.  Oslo, Bergen, Tromsø, Nesodden og Drammen kommuner er blant flere kommuner som nå gjennomfører et omfattende program for kumrenovering der det er oppdaget lekkasjer. -Jeg tror mange ledere i vann- og avløpssektoren er blitt mer bevisst på at tetting av kummer er en nødvendig og smart investering for å utnytte kapasiteten på eksisterende renseanlegg og pumpestasjoner på en best mulig måte. Det samme gjelder for septik og slamavskillere. Det koster mye mer å utvide et renseanlegg enn å hindre innlekk og utlekk, slår Are Strand fast. Gategodsgutta, med hovedkontor på Godvik utenfor Bergen, har opparbeidet seg et godt rykte i bransjen de siste årene. Selskapet har utviklet egne leveranser av mørtler og betong hos store europeiske leverandører og kan dermed spesialtilpasse produktene til hvert enkelt oppdrag. -Selvsagt koster det et betydelig beløp å renovere en kum også, men med en levetid på 50 til 100 år kan kommunene legge renoveringen inn i sitt investeringsbudsjett og avskrive kostnadene over 30 år. Her er det snakk om en gravefri renovering der vi benytter GPS, geomatikk og 3D-scanning for å gjøre en best mulig tilstandsvurdering og klassifisering i tillegg til nøyaktig stedsangivelse av kummene. Vi har gjennomført flere store prosjekter for Oslo kommune VAV, som krever såkalte kum-kort der all relevant informasjon legges inn i Gemini. Gategodsgutta opererer ikke med noen «hemmelig oppskrift» for sin renoveringsmetode. Det handler om solid håndverksmessig utførelse. Hydraulikken må være god for å gi økt kapasitet. Det benyttes en såkalt sentrifugal spinner for høytrykkspyling eller sandblåsing av kummen, og spinneren benyttes også for påsprøyt eller coating av spesialbetongen. -Med godt arbeid får kunden en kum som er bedre enn ny, hevder Are Strand. [caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="770"]
Håndverk i særklasse, mener byggeleder i Drammen kommune, Svein-Erik Kjeksrud, når han omtaler renoveringen av kummer, utført av Gategodsgutta. Her er samme kum før og etter renovering.[/caption] Det nøler ikke byggeleder i Drammen kommune, Svein-Erik Kjeksrud med å bekrefte. Han blir nesten euforisk når han omtaler måten Gategodsgutta har utført kumrehabiliteringen i forbindelse med den såkalte «Strømpepakke 2020.» Gategodsgutta var underentreprenør til Vitek AS i forbindelse med strømpefornyelse av 5000 meter med avløpsledninger, inkludert kummer. Totalt ble 135 kummer rehabilitert i fjor - Etter 25 år i grøfta lærte jeg mye om drift og vedlikehold av både ledningsnett og kummer. Hydraulisk og kvalitetsmessig blir dette både vakkert og funksjonelt. Jeg er overbevist om at den jobben som er utført av Gategodsgutta vil holde i generasjoner. Det er nesten slik at jeg får tårer i øyene når jeg ser resultatet. Det er slik vi virkelig vil ha det. -Det virker nesten som du er kjøpt og betalt? -Ja, det virker nok slik, men jeg er rett og slett imponert. Dette er det peneste og mest funksjonelle jeg har sett i min tid i bransjen. I vår bransje er vi flinke til å påpeke feil og mangler, og da må det være lov å gi uhemmet skryt også når jeg møter fagfolk som kan jobben sin, sier byggeleder Kjeksrud. I løpet av et par uker blir det klart hvem som får jobben med «Strømpepakke 2021». Fire entreprenører kjemper om denne entreprisen. Inneværende år planlegges det 2500 meter ledningsfornyelse der en vesentlig del er i store dimensjoner fra 525 til 800 mm, opplyser overingeniør Kristin Hamre. I tillegg blir det en egen totalentreprise på 1500 meters ledningsfornyelse, og i entreprisen planlegges det også 35 kumrenoveringer. Daglig leder Are Strand i Gategodsgutta håper selvsagt å kunne fortsette den gode jobben i Drammen, og venter spendt på hvem som blir tildelt oppdraget.