https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/11/DSC_2283-–-Kopi-2-1.jpg

Fra Challenge til Developement i Oslo VAV

avatarevuser
Oppdatert: 06 november 2019
Oslo kommune VAV har siden 2014 investert 17 millioner kroner prosjektet NoDig Challenge, men etter at Oslo VAV betegnet fullskalatesten i 2017 som meget vellykket har det skjedd lite ute i Oslos gater.  Nå tar VAV et nytt steg og etablerer NoDig Developement. Oslo VAV mener konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring utviste enestående innovasjonskapasitet og har bevist at gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning er gjennomførbart og er en mulighet for å løse fremtidens utfordringer ved rehabilitering av hovedvannledninger og stikkledninger. Prosjektleder Lars Edvard Stange i Oslo VAV opplyser til fagbladet VVS aktuelt at prosjektgruppen har vært aktiv siden innovasjonsanskaffelsen «NoDIg Challenge» selv om det har vært stille en periode det siste året. VAV jobber nå med å få til et nytt initiativ innen gravefri teknologi med nye partnere. Hvem de nye partnerne er kunne han ikke opplyse noe om da Oslo og Trondheim kommuner inviterte til dialogkonferanse om bedre strømpeløsninger for rehabilitering av vannledninger. Må redusere gravingen Direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Anna Maria Aursund, nevnte ikke NoDig Challenge med et eneste ord da hun åpnet dialogkonferansen. Hun slo imidlertid fast at kommunene må bidra til å utvikle langt bedre teknologier og produkter enn de som benyttes i dag. -Det er alt for mye graving, spesielt i byene. Graving er kostbart, det er en risiko innen HMS og det er store ulemper for byens innbyggere. Vår viktigste oppgave er å levere trygt og godt vann til våre innbyggere, og det er et klart mål for oss å ha færre store graveprosjekter, sa hun blant annet. Oslo VAV sine estimater i forbindelse med NoDig Challenge var at kommunen kan spare cirka 40 prosent av kostnadene ved hjelp ny teknologi, samtidig som flere ledninger kan rehabiliteres grunnet kortere arbeidstid. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet. Snart 10 år er gått Det var tidligere avdelingsingeniør i Oslo VAV, John Bjørningstad og hans kollega Steinar Nilo, som mente det måtte la seg gjøre å fornye vannledninger i Oslo uten å måtte grave opp hvert eneste påkoblingspunkt mellom hovedledning og privat stikkledning. For hver anboring handler det om å sikre, grave opp, koble til provisorisk vann, koble til stikkledning med anboringsklamme, sveise sadelstykke etter utblokking, grave igjen og tilbakeføre det aktuelle området til god stand. Det er nå gått nesten 10 år siden ideen ble unnfanget, og Oslo VAV ga de to seniorene muligheten til å reise rundt på ulike faglige treff i Europa for å oppsøke mulige løsninger for en gravefri framtid. De to oppsøkte også aktører innen offshore for å finsøke etter ulike boreteknikk-løsninger, og etter hvert samlet de så mye kompetanse at Oslo kommune VAV kunne utlyse en konkurranse som fikk betegnelsen NoDig Challenge. Gravefritt i Oslo Å kunne etablere ledningsanlegg uten å grave er viktig for Oslo kommune. Graving i gatene er en stor utfordring. Samtidig er det viktig med god kvalitet og lang levetid på nye anlegg, og å kunne drifte ledningsnettet på en god måte. I 2014 startet Vann og avløpsetaten i Oslo «NoDig Challenge», en førkommersiell anskaffelse der de inviterte markedet til å finne en gravefri metode for etablering av vannledning fra hus til hovedvannledning uten å grave. Østeriske Hawle, sammen med norske Techni, utviklet en prototype for en borerigg som kan gjøre dette. I juni 2017gjennomførte VAV pilotprosjekt på Hawles mekaniske tilkoblingsstykke for PE som ble utviklet i forbindelse med NoDig Challenge teknologien. Imidlertid har den videre utvikling av NoDig Challenge konseptet i regi av Hawle stoppet opp. NoDig Developement -Jeg kan bekrefte at vi er i oppstarten av en ny fase innen NoDig utviklingen, sier prosjektleder Lars Edvard Stange. -Oslo VAV er åpen for flere partnere i det videre arbeidet. Derfor tar vi nå et nytt initiativ for å få et produkt ut på markedet. Den førkommersielle anskaffelsen viste jo at ideen lar seg gjennomføre. Det er Hawle som har de kommersielle rettighetene til den løsningen som ble utviklet i forbindelse med NoDig Challenge, men siden det ikke så langt har vært mulig for Hawle å ta dette videre, ønsker Oslo VAV å gå et skritt videre også med andre leverandører.  Vi vil ha en løsning som fungerer ute i felt, og derfor jobber vi for å realisere dette. Målt opp mot de besparelser for miljø, samfunn og økonomi vi kan hente inn mener Stange at investeringene lett lar seg forsvare, også inklusiv det beløpet Oslo VAV vil legge på bordet for neste steg. De økonomiske rammene for dette er foreløpig ikke fastsatt, får VVS aktuelt opplyst. Prosjektledelsen ser nå nærmere på hvordan det offentlige anskaffelsesregelverket kan benyttes for å støtte opp om videre utvikling av prosjektet. Her vil utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune (UKE) være en viktig sparringpartner, blant annet med juridisk bistand. Prosjektleder Lars Edvard Stange har fulgt prosjektet siden starten og håper neste trinn i utviklingen kan være i gang i løpet av noen måneder, men det vil fortsatt kunne gå flere år før den endelige løsningen blir tatt i bruk.