https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/03/winCan-2-–-Kopi-1.jpg

Fortviler over manglende programvare for rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 16 mars 2019
-Det er lite tilfredsstillende å arrangere rørinspeksjonskurs på gammel rapporterings håndbok når Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge har lagt ned millionbeløp og hundrevis av dugnadstimer på ny håndbok tilpasset et nytt og framtidsrettet program. Det sier styreleder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby. Den nye rørinspeksjonsrapporten har vært klar til bruk et helt år. Rapporten, som har fått navnet Rørinspeksjon for hovedledninger vann og avløp, nr 234, er vel kjent i vannbransjen og blir en viktig lærebok og manual for rørinspeksjon i årene som kommer. Programvaren som er nødvendig for å ta i bruk den nye håndboka er imidlertid blitt svært forsinket, og fortsatt er det uklart når den sveitsiske leverandøren kan tilby en versjon tilpasset norske forhold. Stort behov for opplæring Styreleder Peer-Christian Nordby er tydelig på at det er et stort behov for opplæring av operatører. Denne uka arrangeres rørinspeksjonskurs for hovedledninger med 27 deltakere på Gardermoen, og ytterligere 10 står på venteliste. -Det er fortvilet at vi ikke har oppegående programvære for den nye rapporteringshåndboka. Kurset blir dermed ikke fullverdig, og dette beklager vi overfor våre kursdeltakere. RIN har også utarbeidet et oppgraderingskurs over èn dag, som nettopp omhandler den nye rapport 234. Dette kurset må settes på vent inntil programvaren foreligger, sier en frustrert RIN-leder. Norsk Vann tar direkte kontakt Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, forstår RIN-lederens frustrasjon, og han forteller at Norsk Vann nå vil ta direkte kontakt med den sveitsiske produsenten. -Det er viktig for norsk vannbransje å få fram denne programvaren så raskt som mulig. Vi har lagt ned store ressurser på å effektivisere og intensivere arbeidet med inspeksjon og kvalitetssikring av vårt ledningsnett, og forventer å få den nødvendige programvaren på plass. Det er dette budskapet vi vil formidle til Sveits, og håper produsenten da forstår alvoret bak en slik henvendelse, sier Wold. Prøveversjon med feil og mangler Rosim AS, som er den største leverandøren av WinCan i Norge, har trykket på for å få en versjon tilpasset norske forhold, men har så langt ikke lykkes. Produktansvarlig Ståle Brodal i Rosim AS bekrefter at en prøveversjon er kommet på norsk for to uker siden.  Den innehar den nye 234 standarden, men vi har oppdaget at det er flere utfordringer med versjonen. Noe så sentralt som importering til og fra Gemini kartverk fungerer ikke, og dermed kan vi ikke slippe ut den nye VX-versjonen, sier Brodal. Brodal forstår frustrasjonen i det norske rørinspeksjons-markedet, og innrømmer åpent at Rosim AS har liten påvirkningskraft. For dårlig kommunikasjon Det er CD-lab i Sveits som utvikler programvaren og vår rolle er å forklare hva som skal skje i Norge. Vi har til tross for en rekke forsøk de siste tre-fire årene ikke kommet i nærmere dialog enn å kontrollere at funksjonene fungerer. Vi har heller ikke fått anledning til å bidra med oversettelse til godt norsk språk, bekrefter Brodal. -Jeg kan love at vi jobber fortløpende med kvalitetssikring av programvaren, men en eksakt dato for lansering av en fullverdig norsk versjon kan jeg ikke gi. Dermed vet vi at også Powel blir forsinket, fordi dette selskapet er avhengig av å få de nødvendige datafilene fra oss for implementering til Gemini, avslutter Brodal. Ser på alternativer WinCan 8-versjonen er et vel utprøvd rapporteringsprogram for rørinspeksjon som har vært på markedet i Norge siden 2008, og har vært standarden. Programmet er oversatt til 39 språk og benyttes i mer enn 40 land. Dette programmet er tilpasset de utdaterte rørinspeksjonsrapportene fra henholdsvis 2005 og 2007, som nå er revidert og implementert i den nye 234-rapporten. Reklamen for WinCan VX er på plass, men programmet glimrer altså fortsatt med sitt fravær for det norske markedet Det arbeides nå aktivt med å finne alternative løsninger for det norske markedet. Det er imidlertid en utfordring for norske rørinspeksjonsfirmaer at flere av de største kommunene forlanger at rapporteringen skal skje i henhold til den nye Norsk Vann-rapporten, som er tilpasset den nye WinCan VX- programvaren. Et stort og viktig prosjekt Utarbeidelsen av rørinspeksjonsrapporten er et av de største prosjektene i regi av Norsk Vann. Rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet. Rapporten bidrar til mer presis rapportering fra rørinspeksjon, slik at det blir enklere å rapportere og ta stilling til skader og driftsproblemer. Med dagens fokus på ledningsfornyelse er dette derfor en svært viktig håndbok. Vurdering av rørinspeksjonsrapporter anbefales nå utført etter revidert 234 Dataflyt – Klassifisering av avløpsledninger, og etter236 Akseptkriterier– Vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon. Måling av observasjoner er tatt noe mer i bruk, der det har vært vanskelig å få til en god gradering på annet vis. Utstyrsutviklingen går i retning av at måling blir mer tilgjengelig og enklere å utføre. Denne utviklingen krever nye moduler og ekstra eller nytt utstyr. En viktig forutsetning for å ta den nye rapporten i bruk er også ny programvare.