https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/06/garder-rin-1.jpg

Fortsatt ledige plasser! Operatørkurs private avløpsledninger

avatarevuser
Oppdatert: 02 september 2020
Vi minner om operatørkurs på private avløpsledninger. Kurset blir avholdt som planlagt på Garder kurs og konferansesenter den 28.-29.september. Det er fortsatt noen ledige plasser!
Påmeldingsfristen var i utgangspunktet satt til 28.august, men grunnet usikkerhet rundt retningslinjer for covid-19 er denne fristen utsatt. Kurset blir avholdt som planlagt på Garder Kurs og Konferansesenter, men med begrensete plasser. Operatørkurs private avløpsledninger tar for seg stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Kursleder er Peer-Christian Nordby, og med seg på kurset har han Morten Trevland, Øyvind Holskog, Arnt Olav Holm og Trond Alm. Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som passerer under bygningen og det innvendige røropplegget. Forundersøkelser og tilstandskontroll er hovedfokuset i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og man får innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyle-operatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende tilstandsvurdering av vannledningene. På kurset får vi omtale av de mest brukte metoder for trasésøk, og gode tips fra erfarne operatører, forteller Peer-Christian Nordby, som til daglig jobber i Olimb.

Meld deg på her