https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/Beteig-hederspris-1-–-Kopi-1.jpg

Fortjent hederspris til hedersmann

avatarevuser
Oppdatert: 12 januar 2018
270 deltakere reiste seg og applauderte da en av de store nestorene i norsk vannbransje torsdag kveld mottok Hallingstreffs hederspris for 2018. Senioringeniør Frode Berteig fra Bærum kommune var utvilsomt både en verdig og populær vinner av prisen som ble delt ut for fjerde gang.
Det var daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, som på vegne av Hallingtreffs jury overrakte prisen under festmiddagen, og det var en synlig overrasket prisvinner som ikke klarte å si mer enn tusen takk da navnet ble offentliggjort. Hallingtreffs hederspris deles ut til en person som har vært en ildsjel i VA-faget. En ildsjel er med å høyne standarden i faget, er nysgjerrig på utvikling av nye metoder og teknikker og er en pådriver for å stille offentlig ledningsnett til disposisjon for fullskala forsøk og produktutvikling. En ildsjel bidrar dessuten til mer enn man kan forvente. Frode Berteig har bidratt til dette gjennom et langt yrkesliv. Han har alltid hatt et sterkt faglig engasjement, og vært en solid bidragsyter under flere Hallingtreff-arrangement. Berteig er også en nøkkelperson innen VA-faget i Bærum kommune, sa Steinar Tragethon blant annet i forbindelse med prisutdelingen. Deler kompetanse Berteig besitter dessuten den unike egenskapen at han alltid har vært opptatt av å dele kompetanse med andre, samtidig som han har vært sulten på stadig nye løsninger og ny teknologi. Gode «sparringpartnere» av dette kaliber vokser ikke på trær, sa Tragethon, til spontan applaus fra en feststemt VA-forsamling på Vestlia Resort på Geilo. Allsidig yrkeskarriere 62-åringen Frode Berteig startet sin karriere i VA-faget allerede i 1979, da han fullførte utdanningen som ingeniør innen bygg og anlegg ved Østfold Ingeniørhøyskole. Yrkeskarrièren startet som ingeniør hos Elliot Strømme AS i Sandvika fra 1979 til 1986. Turen gikk videre til Prosjektas as i Bærum, der han i perioden 1986 til 1989 arbeidet med infrastruktur-utvikling av boligfelt. Fra 1989 til 1996 var Berteig tilbake hos Elliot Strømme, som nå var fusjonert med A.B. Berdal med firmanavn Berdal Strømme AS, i dag kjent som Norconsult.  Berteig er i dag overingeniør i Bærum kommune, der han har ansvar for prosjektutvikling innen vann og avløp. I tillegg til ingeniørutdanningen har han i tillegg tatt bedriftslederskolen, studert prosjektledelse ved Høgskolen i Oslo og tatt delstudium i jus for planleggere ved Landbrukshøgskolen på Ås. Brenner for faget Frode Berteig har et sterkt ønske om å fornye faget og målbevisst arbeide fram gode løsninger. -Jeg er opptatt av at de midlene vi hvert år investerer skal gå til fornuftige formål både for kommunen og for innbyggerne. Da er det viktig at vi finner de kreative løsningene.  Bærum kommune er blant lokomotivene for gravefrie metoder (NoDig). Gravefrie metoder skal alltid være førstevalget dersom det er praktisk mulig i vårt saneringsarbeid. Vi skal ha mest mulig igjen for pengene, og vi har en dyktig prosjektavdeling som styrer alle våre prosjektet. Store oppgaver venter i Bærum de nærmeste årene både innen vann og avløp. I år vil Bærum kommune bruke nærmere 200 millioner på fornying av vann- og avløpsnettet, forteller en ydmyk men også stolt prisvinner.