https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/Hoytrykkspyling-Norva24-Grenland-Industritjenester-Hoytrykkspyling-0-3000-bar-Foto-Fogra-Reklamefoto-7.jpg

Førestehjelpskort for skader ved høytrykkspyling

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 09 november 2023

Skader forårsaket av høytykkspyling kan kreve særskilt behandling. Det er få sykehus som har tilstrekkelig kunnskap til å behandle disse skadene riktig. Derfor har Norva24 utformet kort med informasjon til helsepersonell. Foto: Norva 24.

Spyling med høyt trykk er effektivt, potensielt farlig og kan forårsake skader som krever særskilt behandling. Denne kunnskapen er langt fra vanlig blant helsepersonell. For å ivareta sine operatører best mulig, har Norva24 utviklet et eget kort med informasjon om anbefalt behandling.

Norva24s Førstehjelp-kort var tema under et av foredragene på RINs fagkonferanse i Molde i august. Kunnskapen er høyaktuell for alle som benytter høytrykksutstyr/høytrykkspyler, ikke bare stort industrielt utstyr, men også vanlige høytrykkspylere, som blant annet står i garasjer landet over.

Kunnskapen mangler

Utfordringen med disse skadene er at inngangssåret kan være svært lite, som en liten prikk. Samtidig kan vanntrykket ha forårsaket betydelige skader innvendig. Disse skadene kan tilnærmet være som skuddskader i vevet. En annen fare er at det kan ha kommet bakterier og smuss inn i såret.

– Vi oppdaget at sykehus ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om disse skadene. Blant annet ble sår sydd igjen nokså umiddelbart. Det skal aldri gjøres. Vannstrålen kan blant annet treffe bein og forårsake skader som sprer seg i kroppen, beskriver Per Inge Kalstad.

Han er HMS-Verneingeniør og leder KHMS for Norva24 i Norge.

Startet på 1990-tallet

– Vi ble oppmerksomme på problematikken via vår avdeling Norva24 Østfold Høytrykk v. daglig leder Bjørn Fallang. Bjørn og hans kollegaer hadde tidligere opprettet gode relasjoner, til både svenske og nederlandske selskaper, med bred kompetanse innenfor høytrykkspyling.

Disse firmaene har vært, og er særdeles opptatt av, nødvendig sikkerhet rundt arbeidet med høytrykk. Det var vel egentlig nederlenderne som opprettet kortet i første omgang, forså at vi nå har arvet ideene, da Bjørn tok med seg dette da Norva24 ble etablert i 2015, og vi har nå tilpasset dette vår virksomhet, forklarer Kalstad.

Her er Norva24s kort om førstehjelp

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/Forstehjelpskort-Norva-24-1024x646.png
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/11/Forstehjelpskort-Norva-24-baksiden-648x1024.png

Gjennomarbeidet og tilgjengelig

For riktig tilpasning involverte Norva24 sin egen bedriftshelsetjeneste i arbeidet, som igjen tok kontakt med Haukeland sykehus, da de har denne kompetansen internt. Etter at innholdet var kvalitetssikret av bedriftshelsetjeneste og leger, ble det trykket kort opp i «kredittkortstørrelse», i et materiale som tåler vann, og delt ut til alle operatørene. Kortet ligger også i bedriftens styringssystem, som er tilgjengelig for alle ansatte via telefon.

– Alle våre operatører skal ha med seg kortet til enhver tid. Disse skadene, og behandlingen av dem, er ikke noe å kimse over. Det er også vel verdt å tenke på for alle som bruker høytrykkspyler hjemme, og gjerne også lar barn få bruke disse. Skadene kan bli svært alvorlige, i verste fall risikerer en å måtte fjerne et lem, understreker HMS-Verneingeniøren.

– Dere må ha brukt en del ressurser på å utforme informasjonen på kortet. Hvorfor deler dere denne investeringen åpent med alle?

– Når det gjelder sikkerhet vil vi i Norva24 spre all kunnskap som kan hjelpe andre. Det er ingen hemmeligheter innen HMS. Detter er så viktig at det vil vi dele, svarer Per Inge Kalstad.

Fakta:

  • Høytrykksspyling med høyt trykk (fra 25-3200 bar) er arbeid som innebærer risiko for alvorlig personskade.
  • Ved personskader skal skaden vurderes hos lege, selv om skade tilsynelatende kan se ufarlig ut.
  • Alvorlighetsgrad vil avgjøre om man kontakter medisinsk nødtelefon eller legevakt.