https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/spyling-–-Kopi-2.jpg

Foreløpig ingen høytrykk på årsmøte-deltakelsen

avatarevuser
Oppdatert: 11 august 2021
Fristen for påmelding til RINs årsmøte med fagtreff nærmer seg med stormskritt. Som RIN-medlem deltar du helt gratis! Også i år gjennomføres treffet digitalt via Teams, så meld deg på til treffet som holdes onsdag 25. august fra kl. 12:00 til 15:35! Påmelding skjer via epost til post@rin-norge.no  Du mottar da en link til møtet. For å kunne delta på årsmøtet må deltakerne ha innbetalt årsavgift for 2021. Deltakelse på fagtreffet er gratis for RIN-medlemmer, mens øvrige faktureres 500 kr. Siste frist for påmelding er 13.08.2021. Årsmøtet starter presis kl.12.00 med oppmøte og velkommen. Agendaen følger vanlige årsmøteprosedyrer med valg av møteleder, godkjenning av årsberetning 2020 / regnskap 202020 / budsjett 2022. Det skal som vanlig også velges medlemmer til styret. Det er fint om eventuelle spørsmål / kommentarer til årsmøtepapirene sendes inn til post@rin-norge.no på forhånd, slik at disse kan tas opp / besvares av ordstyrer i løpet av gjennomføringen. Spennende temaer I den faglige delen blir det totalt seks ulike innlegg, hver av dem på om lag 20 minutter med fem minutter til spørsmål og meningsutveksling. Her bør det være mye av interesse for de ulike faggruppene og for alle som jobber med rørinspeksjonens ulike fasetter. Først ut er Sjur Tveite som vil komme med siste nytt om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Han etterfølges av Christoffer Henriksen i Norva24 Sørmiljø, som tar for seg rapportering av rørinspeksjon i praksis, med utgangspunkt i Norsk Vann-rapport 234/2018. Trond Alm vil deretter ta for seg spyling i praksis, før det blir en kaffepause og deretter innlegg om automatisert lekkasjesøk og overvåking med korrelerende lydlogger via NB-IOT. Dette innlegget er det Jo Alexander Gjerpe i Oslo VAV som presenterer. Stein Linholt i Norva24 Flagstad vil snakke om utfordringer ved kvalitetssikring av vannledninger før Kjetil Flugund i Norsk Vann avslutter den faglige delen med status og veien videre for Norsk Vannstandard. 2021_Saksliste 2021_Aarsberetning_2020 2021_Regnskap_Budsjett_Mdlavgift 2021_RIN VALG RIN ønsker med dette god lesing, og vel møtt til RINs årsmøte og fagteff