https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/04/RIN-Kum-rehab.jpeg

Foredrag om kumrehabilitering på RINs fagtreff

avatarevuser
Oppdatert: 19 juni 2023

– Rørinspeksjoner er viktige, de avdekker mye. Takket være kunnskapen til rørinspektører ble det avdekket at fremmedvann fosset inn i kummene uten at det var problem med ledningene. Det forteller Ane Kristiansen, sivilingeniør i Sweco, i denne artikkelen. Du kan lære mer fra henne når hun holder foredrag om Oslo kommunes erfaringer fra rehab. av kummer på RINs fagtreff.

Det er mye fremmedvann i kummer, og det må vi gjøre noe med! På RINs digitale fagtreff 14. april vil deltakerne lære av Oslos erfaringer knyttet til utvelgelse av kummer til rehabilitering og metoder Oslo har brukt til kum-rehabilitering.

Fagtreffet den 14. 4. starter kl. 13.00. Det  er gratis og åpent for alle.

I denne artikkelen ligger hele programmet, og lenke til deltakelse.

Foredraget blir ved Ane Kristiansen, sivilingeniør i Sweco. Hun har som innleid i Vann- og avløpsetaten (VAV), i Oslo kommune, omfattende erfaring å dele fra arbeidet som er gjennomført.

– Kvaliteten på ledningsnettet har fått stor oppmerksomhet i flere år. Det har ikke vært tilsvarende oppmerksomhet mot kummene. Det er mange gamle og dårlige kummer der ute, minner hun om.

Gjennom flere prosjekter har VAV i løpet av de siste 4 – 5 årene rehabilitert til sammen 600 kummer. Disse er ikke bare rehabilitert på grunn av fremmedvann, men fremmedvann er en betydelig utfordring.

Takket være rørinspektørene

Når vann lekker inn, kan det også lekke ut. Det gir lokal forurensing og fare for spredning av smittestoffer. Når ledningsnettet fylles av fremmedvann reduseres kapasiteten både i ledningene, pumpe- og renseanleggene. Det gir igjen økt sannsynlighet for overløp og kloakk ut i vassdragene våre. Det var ved rørinspeksjoner problemet ble avdekket.

– Rørinspektører oppdaget betydelige mengder fremmedvann i noen områder, hvor ledningsnettet enten var rehabilitert, eller det var lagt nye plastledninger. Der var det klart at problemet ikke skyltes ledningene. Da vi ble klar over dette, begynte vi å kartlegge større områder. Rørinspektørene avdekket at det fosset inn vann i mange kummer, spesielt ved regnvær eller i kummer ved bekker og vassdrag. Da er det ikke rart at det er mye fremmedvann, selv om ledningene er bra. Rørinspektørenes inspeksjoner er viktige. De kan avdekke mye, understreker Ane Kristiansen.

Spesielt utsatte kummer

Hun snakker med faglig tyngde, men er samtidig glad i stemmen.

– Du høres nesten begeistret ut. Er du glad for å finne feil, eller?

– Ja. Vi har reflektert over det samme. Er det bra å være glad for å finne lekkasjer, eller ikke? Men det er jo bra at hullene avdekkes! Da er innsatsen vi gjør virkelig nyttig, svarer hun engasjert. 

I foredraget sitt vil sivilingeniøren beskrive hvordan VAV har effektivisert arbeidet med å lete etter lekkasjer. Aktuelle kummer bør befares under eller like etter nedbør, gjerne når massene rundt kummene er vannmettet. VAV har ofte benyttet en referansekum, som de vet at lekker. Det har spart dem for å undersøke kummer på feil tidspunkt.

Alle kummer nær bekker og vassdrag, eller ved historiske bekkeløp, har vist seg å være veldig sårbare. VAV har opplevd at store deler av en bekk lakk rett inn i ledningsnettet. Fremover vil avdelingen fortsette å lete ellet utette kummer, spesielt knyttet til vassdrag og bekker hvor det fort er innlekk. Nå venter de bare på snøsmeltingen.

Tetter via NoDig

Alle kummene som er rehabilitert, er fornyet/tettet med NoDig-metoder. I foredraget vil Ane Kristiansen beskrive metodene for kumrehabilitering som er benyttet, hvilke metoder som passer til hvilke kummer, nødvendig forarbeid med mer.

– Alle metodene vi har brukt har vært gode. Vi har valgt å overlate detaljprosjekteringen til entreprenørene. De vet best hva som skal gjøres for at resultatet skal bli bra i hver enkelt kum. Vår erfaring er at entreprenørene vi benytter kan jobben sin og er opptatt av at resultatet skal bli bra. Det er veldig flinke fagfolk der ute, sier Kristiansen.

Hun beskriver VAVs erfaring fra kumrehabilitering på RINs digitale fagtreff 14. april.

Hvis du ønsker å delta på fagtreffet (det er gratis), så klikk her! Du får mye faglig kunnskap, og treffet er en god anledning til å bli bedre kjent med RIN.