https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0300-–-Kopi-1.jpg

For dårlig kompetanse på bruk av tetteballer

avatarevuser
Oppdatert: 17 august 2019
Det ble noen aha-opplevelser for flere rørinspektører og ledningseiere da Fredrik Schau Bones fra Avavi AS og Trond Alm fra rådgiverselskapet Tubus tok for seg farene ved såkalt tersing, eller plugging av rør, med tetteball under fagdagene til RIN i Stavern. Tersing er uttrykket for å stanse vannstrømmen i en selvfallsledning, enten med en mekanisk ball som blir skrudd til, eller det som benyttes mest, nemlig en tetteball som fylles med tilstrekkelig luft for å stanse all gjennomstrømming av vann i røret ved utbedring av eksempelvis lekkasjer eller ved andre typer skader på et rør. Det er første gang det er holdt det foredrag om tersing i regi av Rørinspeksjon Norge, og både Fredrik Schau Bones og Trond Alm er forundret over at dette ikke har vært et tema langt tidligere, med tanke på de farene som er forbundet med tersing. Tetteballer er mye benyttet ved inspeksjoner eller rehabilitering av rør eller kummer, men faremomentene ved feil bruk er alt for dårlig belyst, mener de to. Faren for ulykker øker ved dimensjoner fra 200 mm og oppover på grunn av de sterke vannstrømmene som skal stoppes når tersingen gjennomføres.  Ved èn meters vannsøyle kan trykket bli på 148 kg i en 400 mm avløpsledning. På en 1000 mm ledning øker trykket til nesten 1000 kg. En tre meters vannsøyle i samme rør betyr et trykk på over 2000 kg mot pluggen i røret. Er det pluggen dårlig forankret eller ikke hundre korrekt montert vil dette medføre livsfare for en operatør som jobber med inspeksjon eller rehabilitering, sier Trond Alm. Det er viktig for en operatør å følge bruksanvisningen på de ulike trykkballene. Det er også svært viktig at trykkballen har en god horisontal stilling under oppblåsing, slik at ballen får en optimal innfesting. Dette er en ekstra utfordring når en ball blir satt både nedstrøms og oppstrøms i en kum. Her handler det om å unngå et baktrykk under forberedelsene. En feil i forberedelsene kan rett og slett ende med en drukningsulykke eller en alvorlig klemfare i en avløpskum, advarer Trond Alm. I et jubileumsår der Rørinspeksjon Norge markerer 25 år med kurs og annen kompetanseheving mener Fredrik Schau Bones og Trond Alm at det bare er ren flaks at det ikke er skjedd alvorlige ulykker under tersing, når faremomentene har vært så lite i fokus på kursene til RIN. Trond Alm kjenner til flere tilfeller der ren flaks har reddet operatører fra alvorlige ulykker. Et eksempel var en operatør som var opptatt med rengjøring av en kum. Han ønsket en pause fra jobben og med operatøren på øverste stigetrinn kom terseballen med full kraft rett under ham. Dersom operatøren fortsatt hadde vært nede i kummen ville han aldri kommet opp igjen. Trond Alm innser at han selv visste alt for lite om farene da han begynte i yrket. Ved flere anledninger tidlig i karrieren ble han skremt over konsekvensene av små uregelmessigheter, blant annet for dårlig forankring. Plassering av tetteplugger Alm og Schau Bones kommer med følgende råd når det gjelder plassering av tetteplugger:
 • Pluggen bør monteres oppstrøms!
 • Dette skaper en buffersone mellom terset rør og arbeidene
 • Pluggen og utløpet kan sikres og forankres
 • Sørg for å kunne fylle opp og tømme pluggen for luft ovenfra!
 • Pluggen kan også monteres i innløpet i kummen arbeidene skal utføres
 • Pluggen sikres fra motsatt side og/eller ved å lage en fysisk sperring
 • Noen pluggtyper har øyebolt for sikring i begge ender
 • Sørg for å kunne fylle opp og tømme pluggen for luft ovenfra!
  Eget VA/Miljøblad De to mener det bør utarbeides et eget VA/miljøblad på dette feltet så fort som mulig, - først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker. Dette bladet må følge med ved salg eller utleie av de ulike typer tetteplugger. Under HMS-delen kommer de med følgende råd:
 • Vurdere muligheter for forankring/sikring
 • Bruke slanger med manometer
 • Rengjøring av rør før montering!
 • Inspiser røret for eventuelle gjenstander som kan skade pluggen
 • Kontroller tetteballen, - den skal være fri for skader
 • Sørg for at hele ballen er i røret
 • Tømming av ball for luft gjøres over kum
 • Pass på at vannet som evakueres ikke gjør skader nedstrøms