https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/Thomas-Breen-25-–-Kopi-1.jpg

Fokus på vann og avløp under Arendalsuka

avatarevuser
Oppdatert: 08 august 2019
Både Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk Vann setter vann og avløp på dagsorden under Arendalsuka tirsdag og onsdag. Det blir en topptung debatt når Rådgivende Ingeniørers Forening inviterer til diskusjon om «Norge råtner på rot» Arrangementet tar utgangspunkt i RIFs nyeste rapporter «State of the Nation 2019» som ser på tilstanden til kommunale bygg, VA-anleggene, samt fylkes- og kommunale veier. Det er tredje gang RIF i samarbeid med medlemsfirmaet Stærk & Co inviterer til et arrangement under Arendalsuka. I fjor ble arrangementet «Kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter» så fullt at man måtte lukke dørene, selv om det var flere som ønsket å overvære arrangementet. - Arendalsuka er en fin arena for å diskutere og debattere med både relevante politikere og bransjekolleger om tidsaktuelle temaer. Bare de siste to årene ser vi at stadig flere medlemsfirmaer og andre bransjeaktører deltar på Arendalsuka. Det er veldig positivt, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Enormt etterslep Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapport-serien «State of the Nation 2019» viser et massivt vedlikeholdsetterslep på mange hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner. Derfor spør RIF om kommunene tar vedlikeholdsetterslepet på alvor. Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen? Dette er spørsmålene RIF ønsker å debattere med relevante politikere og andre fagaktører tirsdag 13. august under Arendalsuka. Sentrale aktører – Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss flinke politikere og andre relevante aktører og ser fram til et interessant møte i lokalene til Arendal Sjømandsforening, sier hun. Her er paneldeltakerne under debatten i Arendal:
  • Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen • Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer • Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité og stortingsrepresentant for Høyre Helge Orten • Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Finanskomiteen Svein Roald Hansen • Stortingsrepresentant for KrF og medlem av Kommunalkomiteen Torhild Bransdal • Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Kommunalkomiteen Heidi Greni • Rådmann i Bærum kommune Erik Kjelstadli, • Avdelingsleder Eiendomsledelse i Multiconsult Ina Aspestrand • Direktør i Kommunalbanken Lars Strøm Prestvik • Områdedirektør interessepolitikk i KS Helge Eide • Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF • Ordstyrer er tidligere statssekretær, Jan Erik Larsen.

Norsk Vann på plass

Norsk Vann er på plass med sin ledelse på egen stand under hele Arendalsuka. På onsdag ettermiddag inviterer de til politisk debatt der de slår fast at vann er livsviktig, men stiller spørsmål ved om det er prioritert i kommune-Norge. I en pressemelding fra Norsk vann slås det fast at vann- og avløpssektoren står overfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Dette gjør det nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet. Onsdag 14. august kl. 15.30 under Arendalsuka inviterer derfor Norsk Vann til debatt sammen med stortingspolitikere, representanter for huseierne, entreprenørene og kommunene om vannbransjens fremtid. Regjeringserklæringen Flertallsregjeringen bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF har i sin regjeringsplattform gått offensivt til verks når det gjelder forbedringer innen vann- og avløpstjenestene. De ønsker blant annet å se på organiseringen og reguleringen av bransjen, innføre nytt regelverk på selvkost og følge opp anbefalingene fra Overvannsutvalget (NOU 2015:16), samt satse på utviklingen av en grønn sirkulær økonomi. Dette er noen av temaene som panelet vil debattere. Askøysaken Askøysaken i sommer fikk politikere lokalt og nasjonalt samt hele befolkningen til å innse viktigheten av gode og trygge tjenester. Hendelsen på Askøy vil også være et viktig bakteppe når panelet skal diskutere utfordringene for vannbransjen i årene som kommer. Kan vi ta rent vann for gitt, slik vi har vært vant til? Deltagere Til å debattere disse viktige problemstillingene har vi et bredt sammensatt panel med fra ulike interessenter. For å sette stemningen til debatten skal Norsk Vanns nye direktør, Thomas Breen, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap, Thomes Trømborg, og rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, innlede om utfordringene i vannbransjen sett fra sine ståsted. Deretter skal Agnar Kaarbø lede debatten med tre rikspolitikere; Eirik Sivertsen (andre nestleder i Kommunalkomiteen fra Arbeiderpartiet), Ketil Kjenseth (leder i Energi- og miljøkomiteen fra Venstre) og Ola Borten Moe (nestleder i Senterpartiet). Fra interesse- og bransjeorganisasjonene deltar Morten Andreas Meyer (generalsekretær i Huseiernes Landsforbund), Julie Brodtkorb (adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund), Mette Gundersen (nestleder i KS), Øivind Brevik (adm. direktør i KS Bedrift) og Thomas Breen (direktør i Norsk Vann).