Finner raskt tid og sted for vannlekkasjer

-Lekkasjer kan påvises nesten i sanntid ved å korrelere mellom loggerne, og dette effektiviserer lekkasjesøkingen samtidig som det reduserer behovet for kostbart nattarbeid, sier sivilingeniør Jan Helge Høvset i Eskeland Electronics. Produktet er så nytt at Høvset ikke kunne foreta demonstrasjon under årets temadager i regi av Rørinspeksjon Norge, men han lover at systemet er på vei til Norge. Det første pilotprosjektet med det nye systemet vil bli gjennomført i høst i samarbeid med et av landets ledende vannverksmiljøer. Det er den tyske produsenten Fast som nå har utviklet den nye generasjonen lydlogger for både overvåking og lekkasjelokalisering. Fast BIDI regner ut lekkasjepunktet mellom to og to loggere. Dermed kan man kvalitetssikre lekkasjealarmen. Loggerne varsler om støynivået ikke er normalt, og lekkasjevarslene kan kvalitetssikres ved parvis korrelering. Poenget er at en operatør ikke fysisk må være tilstede ved en kum for å slå fast at det er oppstått en lekkasje på et bestemt ledningsstrekk. God rekkevidde Loggerne sender nå data via radio til en repeater, altså en mottaker som videresender datainformasjonen, over bakken. Rekkevidden er opp til to kilometer og kan dermed fange opp inntil 10 loggere. Fordelen er at man kun har ett SIM-kort i en master og i en mottaker. I tradisjonelle lydlogger, der data overføres via telemetri, sitter det et SIM-kort i hver logger eller repeater.  Driftskostnadene blir dermed betydelig lavere. Høye bygninger og vanskelige topografiske forhold kan begrense rekkevidden til 5-700 meter, men kan økes ved bruk av flere repeatere. Kombinasjonen Det er kombinasjonen av lekkasjeovervåking og lekkasjesøking i samme produkt som er det grensesprengende ifølge importøren Eskeland Electronics. Likevel tror nok Jan-Helge Høvset at lekkasjesøkere vil benytte tradisjonelt utstyr for å finlokalisere lekkasjer, men nå kan lekkasjevarselet kvalitetssikres langt bedre enn tidligere, mener han. Det er mange falske alarmer i vannledningsnettet, og med det nye produktet slipper man å rykke ut ved falske alarmer. Offisiell statistikk viser at vannledningsnettet i Norge har en lekkasjeprosent på drøyt 30 prosent. Sivilingeniør Helge Høvset mener prosenten er langt høyere, trolig opp mot 40-50 prosent. Det er ikke bare ett produkt eller en metode som er avgjørende for å redusere antall lekkasjer, men jo raskere man finner en lekkasje jo bedre er det for både ledningseiere og publikum, mener han. Det er vanlig å logge mellom kl. 02 og 04 på natta. Da er det normalt et svært lite forbruk, og lekkasjer kan lettere oppdages. Overvåkingen skjer hvert døgn gjennom hele året, og batteriet i den enkelte lydlogger har en levetid på fem år. Det mest spennende er at lekkasjedata nå kan overføres via radio til repeatere som også kommuniserer med hverandre via radio. Det er den siste repeateren som sender alle data til et 3G-modem for overføring til nettskyen og et nettbrett, og som gjør en operatør i stand til å fange opp alle avvik raskt og effektivt, slår Høvset fast.