https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/DSC_0630-–-Kopi-1.jpg

Feil på 6 av 10 nye VA-anlegg i Norge

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2021
Rørinspektører finner feil på nærmere 60 prosent av alle nyanlegg. Det var det skremmende høye antallet feil rørinspektør Christoffer Henriksen fra Norva24 Sørmiljø kunne presentere under VA-konferansen i Molde i regi av Driftsassistansen for Møre og Romsdal. Christoffer Henriksen har 10 års erfaring som rørinspektør og tall fra 2020 og hittil i 2021 viser en feilprosent på 58.4 av de oppdrag Norva24 Sørmiljø har gjennomført i sitt eget distrikt. Han nøler ikke med å slå fast at feilene i hovedsak skyldes slurv av utførende aktører på de ulike prosjektene. Riktignok er de fleste feilene av mindre alvorlig karakter, men finner man først en feil på et prosjekt er det nærmest garantert at man finner flere feil, sier Henriksen til RIN på nett. Norsk vannbransje har et uttalt mål om at anlegg skal prosjekteres og etableres i et hundreårs perspektiv. Små feil reduserer levetiden, og store feil betyr i mange tilfeller at anlegget må erstattes allerede etter få år. -Blant de feilene som går igjen på ledningsnett er deformasjoner. Det er alltid hvite merker på et punkt med deformasjon, men det er ikke alltid deformasjon om vi ser et hvitt merke. PP-rør har ofte slik merker uten at det er noen feil. Det er vanskelig å peke ut grunnen til deformasjonen, forklarte Henriksen. Forskjøvet skjøt er også en gjenganger. Plastrørprodusentene i Norden har utarbeidet en egen leggeanvisning for skjøting av rør, men det er ikke alle som har fått med seg denne anvisningen. -En vanlig feil er at skuffen på gravemaskinen blir benyttet under skjøting av rør, noe som i mange tilfeller medfører alvorlige feil. Som rørinspektører ser vi dessverre mye rart, slo Henriksen fast. Han trakk fram svanker og motfall som også er blant gjengangerne. Det samme gjelder feil på tilkoblinger. En av utfordringene her er innstukket tilkobling som er kommet for langt inn på hovedledning. Tilkobling rett oppstrøm av bend blir ofte en utfordring for spyling og rørinspeksjon. Det er en selvfølge at kvalitetskontrollen skal skje før anlegget er ferdig med asfalt og kantstein. Henriksen var tydelig på at en uavhengig tredjepartskontroll er helt avgjørende for å redusere feilprosenten på nyanlegg. Han er forundret over at entreprenører stiller spørsmål ved om det er nødvendig å spyle en ledning før inspeksjon. Det er jo så kostbart å leie inn en spylebil, og entreprenøren vil gjerne spare de kostnadene uten å informere ledningseier. -I anbudspapirene står det ofte at entreprenøren selv står ansvarlig for å kontrollere anlegget. Som seriøs aktør forventer vi at kommunen benytter en uavhengig tredjepartskontroll. Hvor god er sluttkontrollen når den inngår i entreprenørkontrakten, spurte Henriksen retorisk. Rørinspektøren skal være tro mot rørene og ikke mot entreprenøren, slo han fast -Ingen kjøper en ny bil med skade. Det samme bør skje med ledningsnettet, konkluderte han. Rørinspeksjon Norge har nå opprettet en egen faggruppe for å fokusere på nødvendigheten og viktigheten av uavhengig tredjepartskontroll, og kanskje kan dette slå ut i en noe lavere feilprosent i løpet av få år. Under konferansen i Molde fulgte for øvrig Christoffer Henriksens far, Per Sigve, opp med en grundig innføring i trykkprøving av vannledninger. Også på dette feltet «syndes» det mye, både når det gjelder selve trykkprøvingen, desinfeksjonen og gjennomføring av vannanalyser. Det er ingen quick fix når det gjelder å sikre godt drikkevann. Slurv og dårlig håndverk er en gjenganger også på dette området, mener den erfarne kontrolløren, som foreleste om hva som er viktig og nødvendig for å unngå at folk blir syke som følge av nettopp dårlig fagarbeid. Det tar tre døgn å gjennomføre en kvalitetssikret god vannprøve fra analysen starter til vannet kan godkjennes, hevdet Henriksen senior.