https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/06/Baerum-Aarsleff-047.jpg

Fakta på bordet i Bærum kommune

avatarevuser
Oppdatert: 04 juni 2015
Spørsmålet er dermed om entreprenører hva de lover når de fornyer avløpsnettet med sine NoDig metoder. Bærum kommunen bygget derfor en testrigg for praktisk utføring og kontroll av strømpe-rehabiliterte rør. Det er første gang en kommune har gjennomført tester av denne typen, og entreprenører og materialleverandører med internasjonal erfaring hevder at prosjektet er unikt også på verdensbasis. Flere rådgivere og kommuner besøkte testområdet for å følge enkelte av testene. Riktig investering Overingeniør Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune har satt av en og en halv million kroner på prosjektet, og mener det er svært anvendte penger. -For oss handler det om å sikre kvalitet når vi skal fornye avløpsnettet i egen kommune. Deler av vårt avløpsnett er i så dårlig forfatning at vi må ta et krafttak de nærmeste årene, og nå gir vi aktuelle entreprenører en unik mulighet til å dokumentere produktenes egenskaper og sin egen dyktighet i selve utførelsen av rørfornyingen, sier Rydh. Fem entreprenører og en rådgiver De fem entreprenørselskapene NCC, TT-teknikk, Olimb, Aarsleff og Kjeldaas stilte alle opp til «eksamen» ved Nordli pumpestasjon i Bærum. Testperioden gikk over sju dager under vekslende forhold i mai. I tillegg til entreprenørene ble også Ringerike Septikservice engasjert til å foreta tetthetsprøving og rørinspeksjon. Bærum kommunes egen prosjektavdeling gjennomførte spyletester og rådgiverselskapet VA teknikk i Drammen har koordinert og dokumentert den praktiske gjennomføringen av samtlige tester. [caption id="attachment_3393" align="alignright" width="400"]
Kjeldaas AS benyttet Berolina-strømpe som ble herdet ved hjelp av  UV.
Kjeldaas AS benyttet Berolina-strømpe som ble herdet ved hjelp av UV.[/caption] Testlaboratorium For å få klare og utvetydige svar på produktenes egenskaper har Bærum kommune også engasjert det uavhengige testlaboratoriet Norner til å utføre 12 ulike tester av hver enkelt foring som ble installert i Bærum. Totalt blir det gjennomført 100 ulike laboratorietester med konsekvensanalyse av et ovalt rør, dimensjonsendringer, singel i bunnen av et rør, konsekvensen av en svanke og andre reelle elementer som entreprenører kan møte på under ledningsfornyelse. Testresultatene vil foreligge over sommeren.