https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/nodig-rin-1.jpg

Fagtreff med innsyn i pilotprosjektet for NoDig Challenge

avatarevuser
Oppdatert: 13 september 2018
Tirsdag 25.september er det klart for et spennende fagtreff i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) i samarbeid med Oslo kommune, VAV.  Her blir det presentasjon av det mye omtalte NoDig Challenge prosjektet og informasjon om det første pilotprosjektet. Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om gravefrie metoder og lekkasjelytting. SSTT regner med stor interesse for dette fagtreffet, og det kan derfor være lurt å melde seg på så snart som mulig. For mer informasjon om tid og sted, last ned påmeldingsskjema og program her:  Frammøtestedet er Tvetenveien 20, Helsfyr driftsstasjon i Oslo. Befaringen er i Midtveien 11. Gravefritt i Oslo Å kunne etablere ledningsanlegg uten å grave er viktig for Oslo kommune. Graving i gatene er en stor utfordring. Samtidig er det viktig med god kvalitet og lang levetid på nye anlegg, og å kunne drifte ledningsnettet på en god måte. Utblokking av vannledninger med innføring av PE-ledninger kan være en kostnadseffektiv metode for å etablere helt nye rør med lang levetid. Men det er et forhold ved metoden som kan være svært fordyrende. Det finnes pr idag ingen metode for å kunne tilkoble ledningen gravefritt. NoDig Challenge I 2014 startet Vann og avløpsetaten i Oslo «NoDig Challenge», en førkommersiell anskaffelse der de inviterte markedet til å finne en gravefri metode for etablering av vannledning fra hus til hovedvannledning uten å grave. Hawle, sammen med norske Techni har utviklet en prototype for en borerigg som kan gjøre dette. 27 juni gjennomførte VAV pilotprosjekt på Hawles mekaniske tilkoblingsstykke for PE som ble utviklet i forbindelse med NoDig Challenge teknologien. Seks av VAVs abonnenter er nå tilkoblet med Hawles nye tilkoblingsstykke. På tematreffet vises resultatet for gjennomføringen. Lekkasjelytting En annen utfordring i markedet er lekkasjelytting på PE-rør. Det er vanskelig å finne lekkasjer på PE-rør. VAV har derfor også benyttet testprosjektet til å teste 3 ulike metoder for lekkasjelytting av PEledninger. Det er blitt simulert ulike typer lekkasjer på test-strekket, og resultatene presenteres på tematreffet. Anleggsgjennomføringen pågår nå, og Oslo kommune sammen med SSTT ønsker å dele erfaringene. Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder. Her kan du laste ned Program og invitasjon