Faggrupper


Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Består av Rørinspeksjonsgruppa og Spylegruppa som ledet av henholdsvis Ståle Brodahl og Trond Alm. Litt mer tekst til sammendraget kan skrives her.


Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger

Gruppa spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger ledes av Peer-Christian Nordby. Vårt hovedfokus er spyling og rørinspeksjon av stikkledninger og innomhus ledninger.


Lekkasjekontroll og trasèsøk

Stein Linholt er leder i RINs faggruppe for Tetthetsprøving og desinfisering (TD-gruppa). RIN sin faggruppe har utarbeidet et nytt operatørkurs for utførende i trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll.


Tetthetsprøving og desinfisering

Stein Linholt er leder i RINs faggruppe for Tetthetsprøving og desinfisering (TD-gruppa). RIN sin faggruppe har utarbeidet et nytt operatørkurs for utførende i trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll.


Uavhengig tredjepartskontroll

Leder av faggruppe Uavhengig tredjepartskontroll er Morten Trevland. Sluttkontroll av rørinstallasjoner er viktig for at vi skal ha god vannforsyning her i landet. Rørinspeksjon Norge og SSTT har satt fokus på uavhengig sluttkontroll, også kalt tredjepartskontroll, i forbindelse med den nye nasjonale VA-normen, Norsk Vannstandard.


Bli med på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene i din bransje! Abonner nå på vårt nyhetsbrev og få førstehåndsinformasjon om bransjebegivenheter og utvikling.