https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/UP_IWA_SL3_940x440pxl-1.jpg

Europeisk vannkonferanse i Oslo

avatarevuser
Oppdatert: 03 mars 2014
Oslo kommune, ved Vann- og Avløpsetaten, arrangerer konferansen sammen med med International Water Assosiation, IWA, med støtte fra EWA –European Water Association og EUREAU. Det er ventet mer enn 200 deltakere fra hele Europa for å lære og la seg inspirere om det siste i bransjen. Blant temaene kan nevnes klimatilpasning i urbane miljø, energi- og karbonnøytrale tjenester, innovasjon i vannbransjen, hvordan øke forbrukertillit, og til innovative anskaffelseskontrakter. Fristen for tidlig påmelding gikk ut 28. februar. Mer informasjon finnes på konferansens eget nettsted her.