https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/02/DSC_0575-scaled-1.jpg

Etterlysning: Nordnorsk kvinne

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023

RINs valgkomite 2023 har startet arbeidet sitt, før valgene på RINs årsmøte 14. april. Kom gjerne med forslag til navn på nye styrekandidater.

Valgkomiteens arbeid ledes i 2023 av Fredrik Schau Bones, fra Avavi AS. I tillegg er Per Sigve Henriksen, fra Norva24 Sørmiljø, medlem. Årsmøtets bestilling til valgkomiteen er: At valgkomiteen søker å nominere kandidater som representerer hele landet (mer geografisk spredning) og at sammensetningen av styret ses opp mot fordeling mellom private og offentlige aktører, for å gjenspeile medlemsmassen i RIN. I tillegg kommer en henstilling fra styreleder, Reidar Kveine, om å se på kjønnsbalansen i sammensetningen.

En erfaren gjeng

Fire av styremedlemmene står på valg i år. Dette er: Leder Reidar Kveine fra Bærum kommune, Kenneth Skullerud fra Oslo kommune, Jan-Helge Høvset fra Eskeland Electronics AS og Knut Andreas Myklebust-Vårvang, fra Lillehammer kommune.

Styremedlemmer som har ett år igjen av perioden de er valgt for er: Peer Chr. Nordby fra Olimb Rørfornying AS, Stein Linholt fra Norva 24 Fagstad, Ståle Brodahl fra Ullensaker kommune samt Trond Alm fra Tubus.

Send gjerne forslag

Oppsummert skal årsmøtet 2023 velge fire styremedlemmer. Optimalt skal valgkomiteen foreslå 3 kandidater fra kommuner og 1 firma-kandidat.

– Vi har så vidt startet en ringerunde og har noen navn på blokka. Men vi i valgkomiteen vet ikke alt. Det kan være navn vi ikke har kontroll på. Send gjerne inn forslag, sier Fredrik Schau Bones.

En drømmekandidat ville vært en nordnorsk kvinne, eller kanskje to? Har du navn, eller andre innspill til RINs valgkomite, kan du sende dette til Fredrik Schau Bones (fredrik@avavi.no).

Årsmøtet gjennomføres digitalt i år.