https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/tetthet-kummer-1.jpeg

Etterlyser nytt VA-miljøblad

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2016
BASAL og Rørinspeksjon Norges (RIN) ønsker å få på plass et VA-miljøblad for vakuumprøving av kummer. Av Mona Sprenger - Dagens tetthetsprøving med overtrykk skaper problemer og bør erstattes eller suppleres med vakuumtesting som alternativ prøvemetode, sier Terje Reiersen, teknisk sjef i Basal. Vanskelig å gjennomføre I dag skal tetthetsprøving av kummer i dimensjoner opp til og med 1000mm i diameter utføres med luft og et overtrykk på 10 kPa (1 meter vannsøyle). -Ved tetthetsprøving av kummer med overtrykk må imidlertid kjegle eller topplate forankres mot de krefter som vil opptre under tetthetsprøving. En slik forankring er vanskelig å etablere under trykkprøving, og er uhensiktsmessig, sier Reiersen. Han forteller at det finnes utallige eksempler på at kummer har blitt underkjent under tetthetsprøving på grunn av utilstrekkelig forankring ved at utglidning mellom kumelementer har oppstått. Utfordringene blir enda større for større kumdimensjoner. -Derfor har man i NS 3420-U nå innført tetthetskrav uten overtrykk for DN større enn 1000mm. Krevende å teste med vann BASAL har tidligere uttalt at tetthetsprøving bør utføres med vann og ikke gjennom påført trykk. Det har blitt ivaretatt i nytt standardverk ved at man nå ikke lenger har alternativet med tetthetsprøving med luft eller vann overtrykk i større dimensjoner. For kummer DN>1000 finnes nå bare en alternativ prøvemetode – kummen fylles med vann til toppen av kummen, og eventuell lekkasje registreres. -Problemet er bare at testing med vann er svært omfattende. Et nyanlegg har normalt ikke tilgang på vann, slik at vann som oftest må hentes med tankvogn. I noen tilfeller er heller ikke kum tilknyttet avløpsnettet, slik at vannet kan være krevende å bli kvitt. Tetthetsprøving med undertrykk For større rør har det på grunn av sikkerhet vært vanlig å tetthetsprøve med undertrykk i mange år. -Vi har gode erfaringer med denne prøvemetoden for tetthetsprøving av betongrør. I siste versjon av NS3420 er disse kravene endret, slik at også plastrør kan tetthetsprøves med undertrykk. Plastrør vil klappe sammen hvis det påføres for stort undertrykk i ledningen. Prøvetrykket er derfor redusert til et undertrykk på 30 kPa med tilhørende prøvetrykk på 20 kPa, sier Reiersen. Med bakgrunn i den gode erfaringen med prøving med undertrykk, mener Basal og Rørinspeksjon Norge at denne prøvemetoden også bør innføres på kummer. -Ved undertrykk elimineres behovet for å forankre topplate eller kjegle, da kumelementene trekkes mot hverandre, og ikke fra hverandre som ved overtrykk. På grunn av den belastningen som påføres kumbunn ved undertrykksprøving, bør det imidlertid ikke påføres et større undertrykk enn 30 kPa på en nedgravd og omfylt betongkum. Ikke tilpasset standardverket Teknisk sjef i Basal påpeker at VA-Miljøblad 63. «Tetthetsprøving av kum» ikke er tilpasset det nye standardverket ( NS 3420-U), ved at bladet anbefaler tetthetsprøving med overtrykk for alle kumdimensjoner.  -Derfor må bladet revideres, mener Reiersen Sammen med Rørinspeksjon Norge har Basal tatt initiativ overfor Norsk Rørsenter, som administrerer VA-Miljøblad, om å revidere Miljøbladet. -Her vil det være et sentralt mål å innarbeide tetthetsprøving med undertrykk. I dette arbeidet vil også plastprodusentene inviteres til å delta, slik at tetthetsprøving også kan ivareta krav og eventuelle begrensninger til undertrykk avhengig av hva plastkummer tåler, avslutter teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen.