Etterlyser nasjonalt løft for kontroll av rør

–I dag har hverken myndigheter, industri eller privatpersoner tilstrekkelig oversikt over sine rørsystemer. Anlegg og ledningsnett må kontrolleres blant annet gjennom rørinspeksjon, sier CC Sibbern i Vitek AS, som deltar på Hallingtreff. Nedbørmengden øker og øker. I snitt har nedbørmengden i Norge økt i underkant av 20 prosent de siste 100 årene. Dette gjelder gjennomsnittlig nedbør – ekstremnedbøren har antakeligvis økt mer. Mer ekstremvær Ifølge Overvannsutvalget kan skadekostnadene forårsaket av kraftig nedbør og overvann i løpet av de neste 40 årene bli mellom 45 til 100 milliarder kroner, dersom det ikke iverksettes tiltak. CC Sibbern etterlyser nå en nasjonal tiltaksplan for ledningsnettet: – Vi må få oversikt over alle anleggene og ledningsnettene vi har, slik at vi kan gjøre tiltak der behovene er størst.  Vi trenger en god tiltaksplan, sier daglig leder for Bergen-selskapet Vitek, som leverer alle tjenester som er relatert til rør og avløpssystem. Sikre smarte investeringer Sibbern viser til at etterslepet i vannsektoren er stort. – Dette er kjente forhold for alle bransjeaktørene: Det er ikke godt nok at den usynlige infrastrukturen – ledningsnettet - neglisjeres til fordel for de synlige delene som blant annet er veger og jernbane. Vi kan ikke skylde på politikere og opinionen. Bransjen må selv ta ansvar for å være mer synlig utenfor egen «menighet». Mye å spare Ifølge Norsk Vann er det behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. – Gjennom en systematisk, grundig og kvalitativ kartlegging av tilstanden kan vi sikre at disse pengene blir brukt på best mulig måte, sier Sibbern, som viser til at teknologien for rørinspeksjon er den som etterspørres og den finnes. – Det er bare å ta den i bruk. Alle forstår hvor mye vi kan spare, hvis vi gjennom kontroll kan velge de riktige tiltakene på de riktige stedene. Her er rørinspeksjon og behandling av data avgjørende for ressursbruken.