https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/11/Ringerike-septik-inspeksjon-Kopi-1.jpg

Etterlyser innspill til inspeksjonsmanual

avatarevuser
Oppdatert: 17 november 2016
RIN-medlemmene har så langt vært sparsomme med innspill til arbeidet med å få utarbeidet en ny inspeksjonsmanual for avløpssystemer. Nå etterlyser leder av RINs arbeidgruppe for rørinspeksjon, Torkild Johnsrud, tilbakemeldinger fra medlemmene. -Vi ønsker å få innspill innen utgangen av november, med tanke på et møte i styringsgruppa i midten av desember, sier Johnsrud til RIN-Nytt.  Dermed er det bare å følge opp for dere som har meninger innhold i den nye manualen. Det er Norsk Vann som har ansvar for revisjon av rapport 145/2005. Faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl mener dette kanskje er det viktigste dokumentet rørinspektører har å forholde seg til. -I rapporten beskrives i noe grad hvordan inspeksjonen skal gjennomføres, men primært angis feilgraderinger for en enhetlig rapportering, mener hun. Denne rapporteringsmanualen er nå over ti år gammel og det er blant annet behov for å oppdatere manualen med flere observasjoner for blant annet rapportering av nyanlegg og renoverte anlegg, i tillegg til at «veilederen» for utførelse av rørinpseksjon også vil innarbeides. (Norsk Vann rapport 83/1998). -Det er derfor svært viktig at alle landets rørinspektører engasjerer seg og sender inn innspill på utfordringer som må ivaretas bedre i den nye rapporteringsmanualen. Det er utrolig viktig at disse innspillene kommer NÅ, og ikke i sluttfasen av arbeidet, understeker Bergh Svedahl Send derfor en epost til  torkild.johnsrud@ringseptik.no, eller direkte til Hans Jørgen Haugen som vil være hovedansvarlig for revisjon av rapporten; hansj.haugen@asplanviak.no. Det er også mulig å ta en telefon for de som er mer komfortable med å snakke enn å skrive. Alle innspill vil også bli videresendt til Norsk Vann v/Arnhild Krogh for gjennomgang i arbeids- og styringsgruppa.