https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/POGMO-Illustrasjon-1.jpg

Et smartere ledningsnett?

avatarevuser
Oppdatert: 07 januar 2019
INNVA AS har inngått en distribusjonsavtale med Sea-Lix AS om å forhandle deres smartvann-løsninger til det norske VA-markedet. Smartvann-løsninger fra Sea-Lix er selvstyrende overvåknings-plattformer for ledningsnettet. Produktserien retter seg rett inn i kjernen av de største og mest prioriterte miljøutfordringene bransjen og ikke minst operatørene slåss med i dag; fra overvåking og kontroll til gjenvinning av energi, skriver INNVA i en pressemelding. Mange muligheter med ny teknologi Overvåkningslattformene har en integrert turbinløsning som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Enkelte løsninger kan også hente ut strøm på steder med stort overskuddstrykk. Enhetene kan drifte sensorer, måle- og kontrollutstyr samt kommunisere med operatørene. Derfor kaller INNVA og Sea-Lix det smartvann. -Smartvann er en ny måte å tenke vanndistribusjon på som gir oss mer informasjon og kontroll på ledningsnettet. Dette gir ledningseieren langt bedre oversikt over kvalitet, lekkasjer og trykk uten å måtte ha strøm tilgjengelig på målepunktet, forteller salgssjef Scott Reinhard. Smartvann produktene benytter overskuddstrykket i ledningsnettet til å drifte en turbin som genererer strøm og data om ledningsnettet. I tillegg har vi løsninger for trykkreduksjon hvor ledningseieren faktisk kan hente ut strøm som kan benyttes til å dekke eget energibehov eller selges til kraftselskapene. Løsningene som gir kontroll og informasjon -Sea-Lix AS utvikler produkter ut fra en grunnleggende global miljøfilosofi. Vanntap fra distribusjonsnettet er et stort og kjent problem i det norske ledningsnettet. Manglende data om vannmengde, trykk og kvalitet er også en utfordring vi kjenner til. Sea-Lix har klart å utvikle produkter som både overvåker, kontrollerer, regulerer, utnytter og gjenvinner vannkraft. Vi er stolte over samarbeidet med Sea-Lix AS. Våre selgere har fått grundig opplæring av Sea-Lix teamet for å kunne tilby de beste løsningene for innhøsting av data og energi direkte fra ledningsnettet. Vi mener at smartvann er riktig tankegang for fremtiden og gleder oss til å fronte denne produktserien ut i det norske VA-markedet, sier Reinhard. Produktspekter som dekker store og små behov Selv om alle Sea-Lix-turbiner er basert på de samme designprinsippene, består produktspekteret av en stor variasjon innen størrelser og konfigurasjoner. Spesielt vil vi trekke frem Sea-Lix POGMI som er en turbindrevet selvstyrende overvåkingsenhet som kan gi informasjon om volumstrøm og andre parametere etter ønske. Enheten er svært aktuell for å kartlegge blant annet lekkasjetap.