https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-12.01.45-2-1.jpg

Et lite VA-opprør i MEF

avatarevuser
Oppdatert: 24 januar 2018
Til tross for at vann og avløp er en av de store sektorene i Maskinentreprenørenes Forbund ble fagområdet avspist med to timers seminar under årets Arctic Entrepreneur.  Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, forstår frustrasjonen og lover heldagsseminar igjen i 2019. Da seminaret startet på Gardermoen i dag viste det seg at langt flere møtte opp til seminaret enn det arrangørene hadde forventet. Dette til tross for at påmeldingen til seminaret har vært kjent i flere dager. Finn Bangsund, fagsjef og leder for VA-gruppa i MEF, kunne dermed konstatere at interessen for seminaret var så stort at det endte med ståplasser i et alt for lite konferanselokale på Gardermoen. Etter at hovedinnleder og direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, hadde gjennomført sitt foredrag, var lufta brukt opp og arrangørene snudde seg kjapt rundt og klarte å flytte seminaret til et større seminar-rom. Økt VA-fokus i MEF -80 prosent av medlemmene i MEF utfører oppdrag relatert til vann- og avløp, og fra sentralt hold ønsker vi øke fokus nettopp på dette området, sier styreleder Arnstein Repstad i en kommentar. Repstad viet nettopp utfordringene i VA-sektoren stor oppmerksomhet i sin åpningstale av årets Arctic Entrepreneur. Medlemmer i VA-gruppa i MEF sier at det er lite tilfredsstillende å bli avspist med et så kort seminar, og mener årsaken ligger i manglende VA-innsikt i hovedledelsen i MEF. -Vi har store utfordringer også sett fra entreprenørenes side, fastslår leder for VA-gruppa, Finn Bangsund, som trekker fram det store etterslepet i ledningsnettet og krevende arbeid med overvannshåndtering som viktige oppgaver for MEF-medlemmer i årene som kommer. Han er også glad for at en VA-sektorlov for bedre samordning fra myndighetenes side nå er på trappene. Dermed er det allerede klart at det lille opprøret og truslene fra enkelte medlemmer i MEFs VA-gruppe om å stille sine plasser til disposisjon dersom ikke VA blir løftet høyere opp i organisasjonen, har nådd fram.  Planleggingen av VA-seminaret under Arctic Entrepreneur 2019 vil starte i løpet av kort tid, bekrefter leder i faggruppa, Finn Bangsund.