https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/06/asker-ror-1-RIN.jpg

Er rør i rør løsningen i kampen mot vannlekkasjer?

avatarevuser
Oppdatert: 06 juni 2018
Asker kommune ønsker å legge vannledninger med rør i rør metoden for å redusere behovet for oppgraving i veier ved framtidige lekkasjer.  Dette gjelder både ved etablering av nye boligområder og rehabiliteringsprosjekter i eksisterende boligområder. Det opplyser ingeniør i VA plan og investering i kommunalteknisk avdeling i Asker kommune, Einar Hoset. -Med rør i rør systemet vil behovet for oppgraving bli langt mindre. Stoppekranene vil bli flyttet ut fra den enkelte eiendom til en samlekum og tilkoblingspunktet for vann blir også etablert i kum. Vi får dermed en synlig del som lett kan inspiseres. Vannledningene kan både trekkes inn og ut gjennom disse kummene, forklarer Hoset. Han mener samlekummer kan etableres for flere husstander innenfor en radius på om lag 100 meter. I rehabiliteringsprosjekter vil kommunen vil ta alle kostnader ved etablering av de nye kummene og etablering av rør ut av vei og fram til eiendomsgrensene. Den enkelte beboer vil fortsatt ha det juridiske og økonomiske ansvaret for egen stikkledning både når det gjelder vann og avløp. Mange lekkasjer Store deler av de private stikkledninger for vann i Asker kommune er av gammel dato. Her er det både galvaniserte rør og kobberrør i tillegg til stikkledninger i PE. Spesielt de galvaniserte rørene er i dårlig forfatning, og lekkasjer oppstår enten ved anboringene, stoppekranene eller i skjøter. Ved å legge ny vannledning inn i et varerør er VA-ingeniør Einar Hoset overbevist om at lekkasjeprosenten vil reduseres til et minimum. Godt over halvparten av vannlekkasjene i flere store norske kommuner kommer fra det private stikkledningsnettet, der de fleste lekkasjene er tilknyttet anboringspunkt og stoppekran på tomtegrensene. Utfører egne tester I samarbeide med Hallingplast AS er det nylig utført en test med uttrekking av eksisterende vannledning. Her ble det benyttet rør i dimensjonene 32, 40 og 50 millimeter i lengder på 100 meter. I enden på de ulike traséene ble det lagt inn vinkler på henholdsvis 90 og 180 grader og også en S-sving som ble avsluttet med 90 grader. Det viste seg vanskelig å trekke ut rørene med håndmakt, men kraften som ble påført ledningene ved uttrekking med gravemaskin lå langt under kreftene som vannledningen skal tåle, opplyser Hoset. Senere på forsommeren vil det bli utført en ny test med inntrekking av nye vannrør i eksisterende varerør. -For oss er det viktig å foreta slike tester i eget ledningsnett for å være hundre prosent sikre på at dette vil fungere i praksis og i stor skala, sier VA-ingeniør Hoset. Han mener det er viktig å ta høyde for stedlige utfordringer, blant annet med tanke på temperatur og dermed også rørenes stivhet i forbindelse med etablering og rehabilitering. [caption id="attachment_5596" align="alignright" width="300"]
Det viste seg vanskelig å trekke ut rørene med håndmakt, men kraften som ble påført ledningene ved uttrekking med gravemaskin lå langt under terskelverdiene.[/caption] Gir økt kompetanse Daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, er svært fornøyd med at Asker kommune gjennomfører egne tester og ikke utelukkende stoler på produsentens opplysninger. -Sammen øker vi dermed kompetansen på dette feltet, sier Tragethon. -Vi mener vi er med å løfte nivået og betingelsene for å drifte anlegg av denne typen. Det blir lettere med utskifting, og med rør i rør metoden vil vannledningene også bli mindre utsatt. Vi forhindrer frost ved at vi trekker vannrørene inn i eksisterende rør. I tillegg blir det redusert punktbelastning på selve vannledningen, sier han. -Askers test ble gjennomført på et nyanlegg og dermed med åpne grøfter, men produktene kan selvfølgelig også benyttes i rene NoDig prosjekter i forbindelse med rehab-arbeider, understeker Tragethon. Asker er først ute av de store kommunene i Norge, men lignende prosjekter er allerede gjennomført i iHallingdalskommunene og Sula kommune på Nordmøre.  Hallingplast har også levert rør i rør-systemer for bruk på bensinstasjonsmarkeder over hele verden og på stikkledninger til gassdistribusjon. Brøttet-prosjektet Rør i rør-produktene fra Hallingplast ble første gang tatt i bruk i forbindelse med det store Brøttet-prosjektet i Drammen i 2014. Nærmere 4000 meter vann-stikkledninger i dette borettslaget med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret både produsenter, rådgivere og entreprenører til å tenke nytt både med tanke på metoder og produkter. I borettslaget lå vannledningene på tre til fem meters dyp, under terrasser, garasjer og forstøtningsmurer, noe som begrenset adkomst til ledningsnettet for drift og vedlikehold. Å grave opp eksisterende vannledning ville være tidkrevende, kostbart og til stor ulempe for beboerne i anleggsperioden. Hallingplast utviklet dermed et nytt rør i rør-system for utvendige vannledninger. Fordelen med dette systemet var nettopp å trekke ut rør uten oppgraving, så lenge det var uttrekkspunkt i begge ender. Rør på kveil Vannrørene leveres direkte på kveil i SDR11, og består av PE100 RC+, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Varerøret produseres i SDR17, og består av PE80 som helfarges blå for lett å kunne påvise bruksområde for røret. Varerøret beskytter medierøret mot skader, leder eventuelt lekkasjevann til fordelingskum, beskytter mot inntrengning av hydrokarboner og forurensede masser og gjør det mulig med ledningsutskifting uten graveinngrep, forklarer Tragethon. "Brøttet"-prosjektet i Drammen ble for øvrig kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt i 2014, og Tragethon har stor tro på at rør i rør også for utvendige ledninger vil bli tatt i bruk av mange kommuner når Asker nå har gjort sine erfaringer.