Er dette verdens smarteste pumpe?

IFAT: Det var mye norsk i messehallene som handlet om ledningsfornyelse og vannbehandling i München i dag. Et 20-talls norske delegasjoner er på plass for å oppsøke nyhetene innenfor vann- og avløpsbransjen. Her er det mye å se, inkusiv store nyheter. Odd Borgestrand i München En av de virkelig spennende nyhetene er det Xylem som står for.  Det var ingen tvil om at selskapets nordiske transportsjef, Maria Fjellman og markedssjef Rune Østvold var meget stolt over å presentere verdens første avløpspumpesystem med integrert intelligens. Dette er pumpesystemet som tilpasser seg behovet, for å si det enkelt. Under den norske presentasjonen under IFAT var det representanter fra kommuner fra Tromsø i nord til Stavanger i sør, og det betyr at interessen for denne verdensnyheten er stor også i Norge. Erstatter mange pumper Mens pumper tidligere jobbet langs en kurve er den nå programmert til å jobbe i et bestemt område med tre ulike typer hydraulikkstørrelser, fra DN 80 til DN 150. Der man tidligere måtte ha opp mot 15 pumper kan det aktuelle området erstattes med den ny Flygt Concertor. Nå blir pumpa programmert i forhold til driftsbehovet. I tillegg følger antiblokkeringsfunksjoner som ligger innebygget i pumpa. Da starter pumpa med en egen rensesyklus. Ustabil drift og blokkering har vært et problem. Dette er nå løst. Varmegang eller overbelastning er også en saga blott. Systemet håndterer også denne utfordringen. Pumpa har også et optimaliseringsprogram der den selv finner beste arbeidspunkt. Testet i Stavanger Xylem har utført en rekke krevende tester av den nye pumpa, der de har oppsøkt ekstreme tilfeller nettopp for å være sikker på at pumpa har taklet situasjonene. En av testene på verdensbasis er for øvrig utført for Stavanger kommune over en periode på åtte måneder, med meget godt resultat. Det ble ikke registrert en eneste driftsstans i denne perioden, sier en meget godt fornøyd Maria Fjellman. En ny epoke? Norske kommuner og de store norske grossistene la i dag ikke skjul på at de ser fram mot et enklere og mer driftssikkert system. Dersom Flygt Concertor over tid lever opp til løftene blir det en ny tid også for driftspersonellet i norske kommuner og interkommunale avløpsselskap. For Xylem blir det enklere logistikk og produksjon. Fjellman sammenligner det nye pumpesystemet med utviklingen i Smart-telefon-markedet. Alt blir enklere, smartere og bedre. En driftsoperatør kan på de mest avanserte modellene fjernstyre pumpa i tilfelle det er driftsmessige utfordringer eller det er behov for utvidelse av kapasiteten fordi flere abonnenter er knyttet til systemet. Redusert energiforbruk Xylem går ut med et løfte om reduksjon i energiforbruket opp mot 70 prosent. Energisparing, lengre levetid, rask oppgradering av software og ikke minst økt driftssikkerhet er det som trekkes fram som de store fordelene med den nye avløpspumpa.-Jeg våger påstanden at ingen av våre konkurrenter er i nærheten, og nå er vi virkelig i førersetet, sier en nesen sprekkeferdig Maria Fjellman. Full lansering på det norske markedet blir første kvartal 2017.