https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/VA-senter-kick-off-NETT-1.jpg

Entusiasme for VA-senter

avatarevuser
Oppdatert: 18 oktober 2016
Endelig oppstartsmøte og kick off for de to arbeidsgruppene som skal være med å forme ut innholdet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. Entusiasme og et vell av ideer og visjoner preget møtet på Gardermoen tirsdag. De to arbeidsgruppene, som skal ta for seg temaer om drift av ledningsanlegg og nyanlegg, inklusiv NoDig metoder, er bredt sammensatt. Her deltar fagrepresentanter fra NTNU i Trondheim med tilhørende studiesteder på Gjøvik og i Ålesund, SINTEF i Trondheim og Oslo, NMBU på Ås, Norsk Vann, kommunene Oslo, Asker, Drammen, Skien, Bodø, Trondheim og Sund, Rørinspeksjon Norge, VA- og VVS-produsentene. Arbeidsgruppa med fokus på drift av ledningsanlegg ledes av virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen, mens leder for plan og investering i VA i Asker kommune, Per Øystein Funderud, leder arbeidsgruppa for nyanlegg og NoDig. Begge gruppene er dermed i gang med sitt bidrag til et målrettet arbeid for å kvalitetssikre både etablering og drift av et nasjonalt senter for norsk vannbransje. Assisterende direktør i Norsk Vann, Ynge Wold har fått prosjektleder-rollen, med tidligere Norsk Vann direktør Einar Melheim som rådgiver og sekretær. Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV leder styringsgruppa for prosjektet. Det har i flere år vært enighet om behovet for et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. Styringsgruppa i Norsk Vann har gitt klare føringer for etablering av et senter i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås. Det blir kategorisk slått fast at norsk vannbransje har et stort oppgraderingsbehov på ledningsnettet, og at utdanning og forskning er nøkkelen til å skape robuste fagmiljøer og utdanningsmiljøer med et bredt spekter. Tre moduler Kompetansesenteret er tenkt å inneholde tre moduler -opplærings- og undervisningsmodul -produkt/demonstrasjonsmodul -forsknings-utviklings og innovasjonsmodul. Oslo kommune har antydet et behov for 400 persondøgn ved senteret, og totalt for hele landet er det estimert minst 2500 persondøgn.  Det er mange i norsk vannbransje som nå er utålmodig etter å komme i gang, men det er mange oppgaver som må løses før et senter kan bli en realitet. Den aller største utfordringen er finansieringen. Det er antydet 20 millioner kroner i etableringskostnader, midler norsk vannbransje håper å få over Statsbudsjettet for 2017 og 2018. Selve driften mener bransjen de skal kunne håndtere på en fornuftig måte blant annet gjennom kursavgifter og bidrag fra ulike leverandører og aktører innen norsk infrastruktur. Kompetanseheving Norsk vannbransje har allerede en rekke ulike kompetanse-miljøer. Blant disse er ADK-opplæringen, RIN, Norsk Vann, NMBU og høgskolemiljøene i tillegg til SINTEF og NTNU.  Enkelte kommuner, VA-selskaper og rådgivende ingeniørers forening bygger også kompetanse hver dag. Leverandørindustrien, graveteknologiselskaper og entreprenører har også sterke interesser for etablering av senteret i tilknytning til NMBU på Ås. Arbeidsgruppene ble kjent Første møte i arbeidsgruppene ble naturlig nok «et bli kjent» møte på Gardermoen tirsdag. -Her var det sterkt engasjement og mange konstruktive innspill, forteller gruppelederne Live Johannessen og Per Øystein Funderud. -Vi må kartlegge hva norsk vannbransje allerede har av kompetansetilbud i dag og deretter samle ideer og behov for hvordan dette kan kompletteres i et nasjonalt kompetansesenter, sier Funderud. -Vårt oppdrag er å bygge et senter som utfyller dagens tilbud, og finne en god struktur på dette både for studenter og for fagfolk som jobber i norsk vannbransje, understeker han. Det er viktig at vi får fram mest mulig av konstruktive innspill fra alle aktører, og vi ga hverandre en «hjemmelekse» der arbeidsgruppas medlemmer skal kartlegge behov og visjoner i sine respektive miljøer, opplyser Funderud. Allerede neste måned vil gruppene samles til sitt andre arbeidsmøte. God stemning og mye energi Live Johannessen rapporterer også om god stemning og mye energi i arbeidsgruppa som skal ta for seg kompetanse innen drift av ledningsanlegg. -Dagens møte var ikke tid og sted for konklusjoner, men vi var likevel enig om å se nærmere på ulike prioriteringer innen drift. Eksempler er lekkasjesøk, digitalisering og datafangst, installasjoner, sluttkontroll og selvsagt HMS, sier hun. -Vi ønsker oss et kompetansesenter der vi kan installere små, men smarte anlegg som kan benyttes av ulike grupper, enten man er en fersk student eller en operatør med lang fartstid. Vi fikk klare signaler fra undervisningsmiljøene om at teoretisk undervisning i langt sterkere grad må kombineres med praktiske øvelser. Solid kombinasjon av teori og praksis kom fram som et sterkt ønske. I det videre arbeidet ønsker vi også at ledningseiere skal definere sine behov, slik at vi sammen kan løse de mange felles utfordringer norsk vannbransje står overfor, sier Johannessen videre. Forskning og utvikling Parallelt med møtene i arbeidsgruppene vil styringsgruppa se nærmere på kompetansesenterets rolle i sammenheng med forskning og utvikling og dessuten også drøfte hvordan senteret skal bidra til uttesting og demonstrasjoner av ulike produkter for bransjen. Styringsgruppa vil også arbeide videre med statlig finansiering av senteret. Det er en rekke spørsmålsstillinger som skal avklares blant annet når det gjelder drift og eierstruktur, selv om det skal knyttes tett opp mot NMBU-miljøet på Ås.