https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0546-–-Kopi-1.jpg

Endelig faglig og sosialt fellesskap for rørinpektører

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
-Endelig kan vi sitte sammen og oppleve fellesskapet i Rørinspeksjon Norge etter to lange år ved data-skjermer. Det var velkomsthilsenen til styreleder Reidar Kveine fra Bærum kommune da 120 konferansedeltakere i RIN fant tilbake til det faglige og sosiale fellesskapet på Lillehammer i ettermiddag. På årsmøtet var 28 medlemsbedrifter representert. Ved årsskiftet hadde RIN totalt 132 medlemmer, samt åtte såkalte undermedlemmer. 30 kommuner/interkommunale selskaper er medlemmer. De resterende er private selskaper. Foreningen har fått fem nye medlemmer, mens fem medlemmer har meldt seg ut. Styret, har avholdt totalt 7 styremøter, der utvikling og arbeidsoppgavene for RIN har vært oppe til diskusjon. Ingen av faggruppene har arrangert egne fagtreff, men det er avholdt totalt 7 ulike faglige kurs i rørinspeksjon, spyling og bestiller kurs. Fem av disse var digitale kurs. Samarbeidsavtalen med Norsk Vann er fornyet, og er viktig for Rørinspeksjon Norge. Den store saken for RIN er etableringen av det nye vannsenteret på Ås, som har vært en gjenganger i en årrekke. Nå er første spadestikket tatt, og det var styremedlem Trond Alm som fikk æren av å benytte en liten graver til den oppgave. Den totale omsetningen var på 2,1 millioner kroner. Som følge av pandemien ble omsetningen betydelig redusert. Økonomisk endte RIN likevel opp med et positivt resultat på nærmere 300.000 kroner for 2021. Egenkapitalen er nå på 1,3 millioner. Årsmøtet godkjente både årsberetning og regnskap ved akklamasjon. Budsjettene for 2022 og 2023 ble også gjennomgått. Budsjettet for 2022 er på 3,5 millioner, og økes til drøye 3.6 millioner i 2023. Disse ble tatt til etterretning av årsmøtet, men det kom fram et ønske om en tydeligere spesifisering for å se hvor RIN tjener penger, eksempelvis på kurs og konferanser, og tilsvarende når det gjelder utgiftene.  Det ble vedtatt at medlemsavgiftene skulle stå uendret. Det ble ingen store overraskelser når det gjelder valgene. Leder Reidar Kveine sto ikke på valg denne gang. Styremedlemmene Peer-Christian Nordby, Stein Linholt, Trond Alm og Ståle Brodahl sto på valg, og samtlige styremedlemmer ble enstemmig gjenvalgt. Valgkomiteens leder Vidar Aase mente  det var viktig å sørge for at flere grupper i RIN blir representert i styret ved neste korsvei. Nå er tre av styremedlemmene fra samme faggruppe. At samtlige styremedlemmer er hjemmehørende på Østlandet ble også trukket fram av representanter. At fire av styremedlemmene kommer fra kommuner, mens det store flertall av medlemmene kommer fra det private næringsliv, ble også kommentert i forbindelse med valget. Det kom likevel ikke noe benkeforslag på andre styremedlemmer enn de som ble foreslått av valgkomiteen. Fredrik Scahau Bones ble valgt som ny leder i valgkomiteen etter Vidar Aase. Per Sigve Henriksen ble nytt medlem i valgkomiteen. Sulten på fagdager Fredag og lørdag arrangeres svært etterlengtede fagdager der medlemmene fordeler seg i ulike faggrupper.  Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen vil oppdaterer RIN-familien på kompetanse, opplæring og rekruttering, mens RIN-leder Reidar Kveine vil gi en oppdatering om hva som skjer på Ås med tanke på etablering av vannsenteret. Det blir også faglig gjennomgang av kvalitetssikring av sveising av PE-rør, operatørenes ansvar og konsekvens av rådgivning og feilrapportering og til slutt hva som kan skje hvis ikke uavhengig sluttkontroll blir gjennomført. Det er ingen tvil om at det er en «sulten» RIN-gjeng som samles på Lillehammer, og som ønsker å få mest mulig ut av dagene i OL-byen, både sosialt og faglig.