https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/09/gravearbeider-Oslo-2016-2-Kopi-1.jpg

En hel dag med ledningsnett på høstens fagtreff

avatarevuser
Oppdatert: 29 september 2017
Det nærmer seg høstens fagtreff i regi av Norsk Vann og med SSTT og RIN som samarbeidspartner på egen parallell om ledningsteknologi.  Fagtreffet arrangeres på Thon Hotell, Oslo Airport, Gardermoen 24. og 25.oktober. Her er det god grunn til å innvilge seg en dag eller to med faglig oppdatering og sosial samling, mener leder for SSTT i Norge, Borghild Folkedal og fagsekretær i RIN, Martina B. Svedahl. -Vi har i år lagt vekt på et allsidig program hvor vi får presentasjoner fra alle fasene i et prosjekt, fra tidligfasen med forprosjekt og grunnundersøkelser, til sluttkontroll og akseptkriterier, opplyser rådgiver Arnhild Krogh i Norsk Vann. Mye om ledningsnett -Ledningsnett-parallellen er utarbeidet i samarbeid med SSTT og RIN, og programkomiteen har vært Forum for ledningsfornyelse, som består av representanter for de tre nevnte foreningene. Vi får også presentert ny teknologi innen NoDig-løsninger både på vann- og avløpsledninger. Det skjer mye på dette området og det er flere spennende prosjekter på gang, forteller hun. Martina B. Svedahl har forberedt et foredrag om beskrivelsestekster fra konkrete prosjekter, og det blir nok en både avslørende og humørfylt halvtime med Asplan Viak-rådgiveren. Bærum kommune er av mange betegnet som et av lokomotivene i Norge når det gjelder å ta i bruk NoDig metoder. Frode Berteig vil dele noen av kommunens erfaringer med gravefrie metode. Før lunch får vi også høre hvordan det gikk da en 75 meter DN 900 betongledning ble fornyet med glassfiberarmert strømpe for IVAR i Stavanger. Strømpa ble herdet med UV-lys og det ble utført en helt ny påkobling til denne type strømpe for første gang. SSTT arrangerte eget fagtreff om dette, og erfaringer vil bli presentert av Leif Terje Øvernes fra IVAR og Hendrik Panman fra Kjeldaas AS. Inspeksjonsmanual Revisjon av rørinspeksjonsmanualer og akseptkriterier har vært et hett tema spesielt blant operatører i Rørinspeksjon Norge. Det pågår et større prosjekt i regi av Norsk Vann for å oppdatere rørinspeksjonsmanualen (rapport 145) og det skal utarbeides akseptkriterier for nye og renoverte anlegg. Under fagtreffet vil Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak gi en oppdatering av status så langt. Han etterfølges av Kåre Aabye fra NORVA24, som lenge har ivret for at det må bli en uavhengig tredjeparts kontroll for trykkprøving og desinfeksjon. Mer ny teknologi Senere på ettermiddagen blir det mer om ny teknologi. Denne gang med et prosjekteksempel fra Bærum kommune med inntrekking av flere ledninger i et eksisterende ledningsstrekk. Dette vil Rune Gundhus fra Isachsen Anlegg fortelle om. Hva skjer i SSTT? et faglige programmet rundes av med siste nytt fra SSTT. Her stiller de to lederne i organisasjonen opp sammen for første gang i Norge. Mats Rostö fra Nacka Vatten AB utenfor Stockholm, ble valgt til ny leder for SSTT under årskonferansen i Karlstad i juni, og sammen med den norske lederen Borghild T. Folkedal fra Hawle Water Technology Norge AS, har han en visjon om å skape et sterkere fagforum for NoDig i Skandinavia. Hvordan de skal arbeide for å komme viktige skritt videre i sitt arbeid forventes det at de to presenterer på fagtreffet. Det skjer mye interessant på Norsk Vanns fagtreff. Det vi har omtalt her er bare en av parallellene på tirsdag. Det er to paralleller til, som omhandler nye rapporter om avløp med praktiske eksempler og mikrobiologi, vannprøvetaking og analysetjenester i lys av ny drikkevannsforskrift. Onsdag er det også tre parallelle program. Disse konsentrerer seg om smarte vannmålere, om slam og om koagulering. Hele programmet finner du her. Her er linken direkte til påmelding: