https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/01/Forsamlingen-Hallingtreff-2024-scaled.jpg

En dag fylt av faglig innhold

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 10 januar 2024

Konsekvenser, muligheter, slik gjør du og slik gjør du ikke, har vært sentrale tema første foredagsdag av Hallingtreff 2024. Med over 350 mennesker i salen var deltakelsen rekordstor da norsk og nordisk vannbransje møttes til det tradisjonsrike fagtreffet, for 26 gang. 

Sverre Tragethon, fra Hallingplast, hadde æren av å åpne arrangementet. Han snakket om det enorme investeringsbehovet som er innen vann og avløp fremover, og viktigheten av å investe riktig, tenke smart og bruke metoder og løsninger som gjør bygging og renovering mest mulig bærekraftig og kostnadseffektivt. Investeringene vi gjør nå, skal gi løsninger som er mulig å drifte og vedlikeholde på best mulig måte i minst 100 år. 

Kunnskap vokser når den deles

– Med alle de spennende oppgavene og tingene som skal skje i bransjen, kan det høres ut som business as usual. Og mye er riktignok det samme, vi snakker om de samme temaene på nytt og på nytt. Men en fellesnevner er at det ikke er mulig å snakke nok om kvalitet på utført arbeid, kvaliteten på arbeidet som skal gjøres og bidra nok til kunnskapsoverføring. Blant målene med Hallingtreff er at vi her skal løfte kunnskapsnivået til oss alle sammen, opå kryss og tvers. Vi må snakke på tvers av bransjeaktørene, for å lære mer av utfordringene. Derfor er dagens utfordring til dere alle å snakke med så mange som mulig. Bruk pausene, snakk med andre bransjekollegaer, besøk utsilingen og sug til dere av kunnskapen som finnes i forsamlingen, hilste Sverre Tragethon forsamlingen i åpningsinnlegget sitt. 

/static/f7aaf3773f388c213d2ad7c8107a6c7e/Sverre-Tragethon-edited-scaled.jpg

Sverre Tragethon, fra Hallingplast, under åpningsinnlegget sitt. 

Årets faglige høydepunkt

Ledningseierne, altså kommunene, utgjorde den største deltakergruppen, med 123 representanter. I salen var 76 representanter fra leverandørsiden, 94 entreprenørrepresentanter, 27 rådgivere, 25 grossister, det var 1 student og 11 deltakere fra annet-gruppen. 

Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal, begge VA-rådgivere i Asplan Viak Drammen, og representanter for henholdsvis RIN og SSTT har hatt ansvaret for utformingen av programmet, og var konferansierer Hallingtreff 2024. 

/static/d9edfe776ed15c51e7be55a694f0ad85/Martina-og-Borghild-Hallingtreff-2024-edited-scaled.jpg

Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal fotografert under fabrikkbesøket dagen før foredragene startet. De har alt under kontroll og kan glede seg over arrangementet.

Hallingtreff dekker hele verdikjeden, er kjent som vannbransjens tankesmie og for å være et samlingspunkt hvor gode ideer utvikles og deles. Stemningen var god, og det var satt av rikelig tid både til å besøke den omfangsrike utstillingen og til å snakke med bransjekollegaer, og både nye og gamle kjente.

Vesentlige faktorer ved lange ledninger

Første bolk var viet temaet lange pumpeledninger i lys av EUs avløpsdirektiv. EU vil vedta det nye avløpsdirektivet i løpet av vinteren. Den norske vannbransjen venter spent på å se hvor dyrt og komplisert avløp blir etter det. Via video orienterte Arne Haarr i Norsk Vann om utfordringer EUs avløpsdirektiv vil gi i Norge, før Tom A. Karlsen, COWI Rådgiver gjennom 47 år, fikk æren av å åpne det faglige ballet. 

Les mer i artikkelen, som ligger her.

Svaret er komplekst

I bolk to var temaet hvilke material skal vi velge for store vannledninger? Arrangørene samlet et erfarent panel for å dele erfaringer og komme med tips til valg, drift og vedlikehold. På scenen bidro Brage Otto Ormann, med erfaringer fra duktile støpejernsrør, Hans Richard Dalen som har erfaringer fra stål og PE-rør samt Tom A. Karlsen, som bidro med å fortelle om erfaringer fra glassfiberrør. I tillegg fortalte Stein Andersen, fra Oslo-VAV, om sine erfaringer fra lekkasjesøk på store vannledninger.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/01/RIN-stand-Hallingtreff-2024-1024x768.jpg

RIN var godt representert, her ved fra v. Trond Alm, Knut Andreas Myklebust-Vårvang og Stein Linholt, alle fra RINs styre.

Sveising og menneskelige feil

Sveising – does and donts var tittel på dagens siste hovedbolk. Elisabeth Hovda, nå materialteknisk sjef i Hallingplast AS, tidligere sjefingeniør og leder for Materialkomiteen i Oslo VAV, åpnet bolken ved å beskrive status for sveisestandard NS-INSTA-2072. Standard Norge har starter arbeidet med revisjon av denne. Hovda oppfordret alle som har innspill til å uttale seg, når høringsutkastet kommer. Aktuelle tema er blandet annet kjøletid, samt hvor omfattende utdanning skal være for å kunne sveise i grøft.

Den erfarne kvinnen beskrev at rørinspeksjon har avdekket at en vulst som ser fin ut på utsiden, vise seg å ikke holde mål. For å etterprøve dette har hun, som selv har tatt sveisekurs, utført en prøvesveis og dokumentert at det stemmer. Beviset hadde hun med seg til Hallingtreff. 

– Sveiser du? Har du dokumentasjon på kvaliteten? Er aktuelle spørsmål til sveiserne. En oppfordring fra meg er å ta bilder, noter det du gjør og før logg, slik at du kan dokumentere arbeidet ditt i etterkant, sa Elisabeth Hovda.

Feilene er i utførelsene

I samme bolken beskrev Thor Kamfjord, fra Norner, hvorfor det går galt ved sveising av rør. Han arbeider med å teste PE-sveiser og sitter med fasiten: Det handler om at den som sveiser ikke er nøye nok på detaljene. Da oppstår feilene. Det grunnleggende er at sveising av PE-rør handler om presisjonsarbeid. Rengjør flatene før bruk, etter at sveiseflatene er rene, skal oksyderingslaget fjernes. Unngå kjøling, fukt og ovalitet. 

– Å ikke vaske overflaten før den høvles av, gjør at du drar smuss ned i overflatene. Det oppdager vi. Under Covid, da folk bruke antibac og ble tørre på hendene, fant vi håndkrem under sveiseflatene. Feil gjøres under alle punktene, understreket Thor Kamfjord. 

Det samme bekreftet to praktikere, en plastrørsveiser og en entreprenør, fra henholdsvis WG Plastsveis og Aktiv Veidrift.

Dagen ble avsluttet med debatt mellom deltakerne i bolken og forsamlingen i salen. Størst uenighet var det rundt krav til opplæringen ved sveising i grøft.