Effektivisert lekkasjeovervåking

Da tok det cirka et år å undersøke alle kummene i hele kommunen. Nå overvåkes en del av kummene med sensorer som sender inn resultater til en driftssentral hver natt. Det er byrået MediaPlanet som forteller historien fra Oslo kommune. - Vi startet med et pilotprosjekt på Bygdøy høsten 2012 der vi installerte 35 lydloggere og 15 lydloggere på Ullern med SMS overføring. Resultatene var så gode at vi installerte 17loggere på Tøyen og 83 på Lambertseter med GPRS overføring i fjor høst, sier John Arild Westby som er funksjonsleder for lekkasjesøk og teknisk service i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Teknologien er ikke veldig avansert, men den er effektiv og består av en sensor som sitter på vannrøret i en kum og lytter etter lyder i vannrørene som kan indikere ekstra stor vanngjennomstrømming og sannsynlig lekkasje. Sensoren sender en melding til en sentral hos vann- og avløpsetaten hver eneste natt og melder enten om «lekkasje» eller «ikke lekkasje». Hos vann- og avløpsetaten blir resultatene presentert i et kart der det fremstilles visuelt hvor lydloggerne har meldt om lekkasjer. - Før lyttet vi manuelt med mekanisk utstyr på disse områdene, og da kunne det ta opptil et år mellom hver gang vi oppsøkte hver enkelt kum, men nå kommer resultatene en gang i døgnet, det er en stor forbedring, forklarer Westby Slipper snørydding - Fordelene er mange. Egentlig har vi etablert et system som tilsvarer en liten mann i hver kum. Han lytter og gir tilbakemelding om status en gang i døgnet. De som lette manuelt måtte ofte grave seg frem til kummen som kunne ligge under en halv meter snø om vinteren, nå skjer rapporteringen automatisk via mobilnettet og da betyr heller ikke snø eller parkerte biler over kumlokket noe. - Kommunen kan raskt rykke ut og reparere skaden før det blir rørbrudd, og det å kunne ta lekkasjene fort er også gunstig for alt har sin pris. Det koster å produsere drikkevann, det skal behandles og deretter pumpes ut til forbrukeren. - Hvis vannet forsvinner i en lekkasje er sannsynligheten også stor for at vannet havner tilbake i avløpssystemet uten å ha blitt brukt og da sender vi rent vann tilbake til renseanlegget og det koster fire ganger så mye å rense, så her er det mange penger å spare, sier Hans Jørgen Haugen hos Ulefos som leverer systemet. Flere loggere I Oslo kommune har de testet ut et tilsvarende system for en del år siden, men den gang var ikke erfaringene så gode. Nå har imidlertid teknologien blitt videreutviklet og gjort systemene mer pålitelige. - De tidligere systemene hadde bare enveiskommunikasjon mens dette systemet også kvitterer ut at meldingene er mottatt. Det har blitt mulig å fjernprogrammere kuminnstallasjonene via PC uten å måtte reise ut til stedet, sier Haugen hos Ulefos. - Nå er det også mulig å få spilt av lyden som lydloggeren reagerte på for å sjekke å sjekket at det virkelig er lekkasje og ikke noe annet. Det kan gjøres en validering av hvilket ledningsstrekk lekkasjen sitter på for å lette arbeidet med å finne den. Dette er en viktige grunner til at vann og avløpsetaten regner med å installere enda flere lydloggere rundt i kommunen. - Det er særlig i villastrøkene i de ytre delene av Oslo hvor det er aktuelt først. Der er det lite annet som vil forstyrre avlyttingen og da blir resultatene best, sier Westby avslutningsvis. Ulefoss har lagt inn denne artikkelen i sitt siste nyhetsbrev med meldingen «Heldigvis leverer Ulefos utstyr som kan bidra til å redusere disse lekkasjene.». Dette utstyret blir nok demonstrert under RINs årsmøte i Asker i august