Drømmen om nasjonalt VA-senter lever

35 representanter fra ulike deler av vannbransjen, inkludert sentrale fagpersoner tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås  brukte en time på å bli enig om de første skrittene på veien mot realisering av et nasjonalt test,- øvings, kompetanse og forskningssenter. Det var Rørinspeksjon Norge, RIN, som tok initiativ til test- og øvingsfeltet under sitt årsmøte i 2007. Universitet på Ås var tidlig inne i planene, men tiden viste seg ikke å være moden i miljøet på Ås. Et planlagt prosjekt i Sande i Vestfold strandet senere på grunn av finansiering. Nå er Oslo VAV kommet på banen som en tung aktør, sammen med RIN, SSTT og Norsk Vann, og dersom de nye visjonene blir realisert vil et nasjonalt VA-senter kunne bli en realitet i løpet av tre-fire år. Vil helst til Ås De fleste ingeniørene som hentes til norsk vannbransje kommer fra NMBU-miljøet, og dermed kan det nye senteret gi en synergieffekt både for bransjen og for universitetet. -Sammen kan vi bygge en lærearena for universitetet og for offentlig og privat VA-sektor, slo dekan ved NMBU, Øystein Johnsen, fast under et møte på Hamar i dag. Han var også tydelig på at NMBU ikke bare ønsker å leie ut arealer. -Vi må se dette som en integrert del av vår utdanning innen vann og miljø. Skal vi delta så vil vi gjøre det med fullt trykk. Vi må utrede dette skikkelig, og senteret må legges der utdanningsløpet vårt ligger. Vi vi gjerne delta i et forprosjekt som dermed må inkludere utdanning, innovasjon, forskning og utvikling som fundament. Innovasjonskomponenten må være tydelig. Det kan bli et krevende løp internt for oss ved universitetet.  Nå bygges det for over sju milliarder kroner som følge av fusjonen med Veterinærhøgskolen, og kampen om arealene er tøffe. Men dette ser jeg positivt på, sa Johnsen under dagens møte. Både universitetet på Ås, fagmiljøet ved NTNU, ledningseiere/kommuner og vannbransjen forøvrig var enig om at senteret må bringes opp på et nasjonalt nivå. Et bredt samarbeid, spesielt med tanke på å sikre rekruttering og innovasjon, ble understreket av en rekke aktører på møtet. Stort og framtidsrettet -Her er det ønske om å tenke stort nok og framtidsrettet. RIN ønsker å være med som prinsippleverandør, og er villig til å bidra økonomisk med egne midler og vil også be våre medlemsbedrifter bidra både økonomisk og med materiell til et felt av denne typen.  Det er viktig at dette senteret også blir et øvingsfelt for våre operatører, understreket RIN-leder Finn Jenssen. Jenssen gledet seg over positiviteten som rådet i møtet, men innrømmet samtidig at han også er utålmodig med å tanke på å realisere visjonen. "Alle" vil være med SSTT-lederen Lars Wermskog bekreftet på vegne av SSTT at denne skandinaviske foreningen også har et sterkt ønske om å delta i et bredt prosjekt for å fremme innovasjon, forskning og utvikling innen gravefrie metoder. -Et testsenter kan bidra til å legge til rette for videre utvikling i vår bransje, og her kan vi gå inn med nordiske aktører, sa han. Daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby, mente bransjens ulike leverandører også være med å løfte egen kompetanse ved å foreta testing av nye metoder og teknologi på en rekke VA-områder.Olimb Group er blant aktørene som arbeider mye med forskning og utvikling av nye produkter og vil derfor støtte opp om et nasjonalt senter, sa han. Daglig leder Bjarne Haugland i VA- og VVS produsentene VVP, har 32 medlemsbedrifter å spille på lag med, og han uttrykte også sterk interesse for prosjektet. Styringsgruppe Dermed ble det oppnådd rask enighet om å etablere en styringsgruppe bestående av Finn Jenssen RIN, Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl, Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP og Øystein Johnsen fra NMBU. Norsk Vann skal opptrer som kontraktspartner og Oslo VAV bidrar og Norsk Vann vil bidra med 80.000 kroner hver til et forprosjekt. Midler ventes også inn fra leverandørsiden. Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV vil lede styringsgruppen også i egenskap av styremedlem i Norsk Vann. Han ønsker ikke å si noe konkret om når dette senteret kan bli en realitet, men anslår at et forprosjekt kan presenteres for Norsk Vann og samarbeidende parter i løpet av høsten 2015. -Stemningen på møtet og viljen til å realisere prosjektet gir oss uansett en svært god start, mente han, og fikk tilslutning for dette fra RIN-leder Finn Jenssen.