Drømmen om kompetansesenter lever videre

Kompetansesenteret, - en ny tid for operatørene? Det var spørsmålet avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV forsøkte å gi et godt svar på under Hallingtreff.  Grande tror senteret kan komme i gang i 2019.
Som leder av interrimstyret for kompetansesenteret sitter han svært sentralt i arbeidet med å realisere et prosjekt som har hatt et svært langt svangerskap.    Rørinspeksjon Norge startet arbeidet allerede i 2008, og det er et håp om realisering i løpet av et par år. Under arbeidet med revidert nasjonalbudsjett høsten 2017 ble senteret tildelt 2,5 millioner kroner i oppstartsmidler. Det var en nedtur for prosjektgrupper og interimsstyret at senteret ikke ble tilgodesett med en eneste krone i Statsbudsjettet for 2018. Dermed er det opp til VA-bransjen selv å vise at dette senteret er så viktig at bransjen kan reise midler som sikrer videre framdrift i planarbeidet. Uansett er det en klar forutsetning for bygging og drift at senteret kommer inn på Statsbudsjettet. Dagens utdanningssentra har for liten kapasitet, og derfor er det viktig at senteret blir en realitet, mener Sigurd Grande. VA-bransjen er svært sammensatt og vi trenger mye øving og oppfølging av ny teknologi. Vi må bygge et norsk kraftsenter for å sikre teknologi tilpasset norske forhold. Vi registrerer også at leverandørene mangler incitament for videre utvikling. Det er god dialog med Ås kommune, og nå arbeides det grovprosjektering i tilknytning til NMBU på Ås. Flere arbeidsgrupper har arbeidet med opplæringsbehov, forskning og utvikling. Det viktigste er å komme i gang med opplæring og undervisning på ulike testfelt. Dette kan kombineres med produktdemonstrasjon. Nå jobbes det med finansiering og eierstruktur. Det er et ønske i interimsstyret at ledningseierne har hånda på rattet sammen med universitet på Ås, men hele verdikjeden er velkommen til å diskutere eierstruktur, understreket Sigurd Grande.