https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/11/Kumrenovering-rin-1.png

Drammen tar kummer på alvor

avatarevuser
Oppdatert: 12 november 2021
Drammen kommune tilbyr nå rammeavtale for renovering og 3D-scanning av kummer. Det er fagbladet VVS Aktuelt som skriver dette. Renoveringen omfatter fjerning av slam, sand, grus, betong- og asfaltrester, samt tettinger, nedleggelse (gjenstøping) av ubrukte innløp og andre mindre reparasjoner. Film av kummen skal være i god kvalitet, det vil være nødvendig å dekke til for å unngå lys. Resultatet fra scanningen skal kunne åpnes i programmet «CleverScan» eller tilsvarende. Leverandør må sørge for at aktuell programvare ligger fritt tilgjengelig. Det skal lages en rapport fra hver kum, f.eks. i WinCan eller tilsvarende, heter det i utlysningen. Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer. Anslått årlig volum anslås til cirka 1 million kroner, eks mva.  Maksimalverdi for avtalen, inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning vil ligge på 6 millioner kroner, eks mva. Tiltakshaver: Drammen kommune Tilbudsfrist: 6. desember 2021