Digitalt Hallingtreff samler 250 onsdag

250 deltakere følger årets konferanse der et tjuetalls fagpersoner vil dele av sin kompetanse. Digitalt treff er utvilsomt en ny erfaring men også en spennende utfordring for både produksjonsapparat og møteledere som har innkalt til Hallingtreff 2021. Møteledere og programledere Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal tar utfordringene på strak arm, men innrømmer at det har blitt noen lange dager de siste ukene for å finpusse programmet. Da planleggingen startet i februar i fjor var planen å gjenta suksessen med drøyt 300 deltakere på et tredagers fagtreff på Vestlia Resort på Geilo. Da pandemien satte en stopper for fysisk treff ble det bestemt å arrangere et dagstreff med paneldeltakere fysisk tilstede. Så ble det strammet ytterligere inn, og nå deltar paneldeltakerne fra sine egne arbeidsplasser eller hjemmekontor rundt om i landet. Tirsdagens tekniske gjennomkjøring og generalprøve viste at plattformen Zoom fungerer svært godt for toveis kommunikasjon, og paneldeltakerne er «godt trimmet» både på innhold og framføring. Derfor blir dette en enda bedre utgave av treffet, spesielt fordi alle paneldeltakere er ekstra godt forberedt til å formidle sine innspill uten å ta bort muligheten for improvisasjon og de kjappe replikkene som er et av varemerkene til Hallingtreff. Det eneste vi vil savne er de gode klemmene og de sosiale møteplassene, innrømmer Martina og Borghild.  Dessuten vil de savne de umiddelbare reaksjonene og tilbakemeldingene fra en fullsatt sal. Plattformen åpner likevel for umiddelbar respons fra alle deltakere via treffets chat, men møtelederne er bevisst på at de i enda større grad enn vanlig virkelig må være på tå hev og levere faglig godt innhold sammen med de andre bidragsyterne. Det største usikkerhetsmomentet er den lokale rørleggeren som arrangørene gjerne ville ha med for å få et lokalt tilsnitt på den digitale konferansen. Så langt har ikke sjarmøren Peder Røyrvik imponert rent faglig, men det er mulig han kommer seg utover dagen. Lekkasjelytting har han imidlertid sans for, forteller Borghild med et lurt smil. Årets treff har samlet 250 deltakere, og trolig er det opp mot 300 som er med på det digitale treffet denne gang. Det er åpnet for at bedrifter og kommuner kan samle flere ansatte for å følge konferansen på storskjerm. Det viser at Hallingtreff fenger også digitalt. -Det viser i tillegg at bransjen trenger Hallingtreff i disse ensomme pandemi—tider, mener de to møtelederne og programlederne. -Vannbransjen har en kritisk funksjon også under pandemien. Et stort ledningsbrudd kombinert med oppblomstring av bakterieinfeksjoner eller enda flere virusproblemer er utfordringer bransjen må være klar for.  Kjellere full av kloakk er et annet scenario som passer svært dårlig nå. Vi kan ikke ha kaos i vannbransjen under en pandemi, og derfor er treffet viktigere enn noen gang. Det er viktig at vi kan opprettholde en betydelig grad av normalitet og oppdatere hverandre på nyheter og innovative løsninger mener de to rådgiverne fra Asplan Viak.