https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/12/total-senter-–RIN-1.png

Det nærmer seg 20 års forprosjekt for vannsenteret

avatarevuser
Oppdatert: 21 desember 2021
For aktørene i norsk vannbransje kan det arte seg som en tålmodighetsprøve å få realisert Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Det er snart 20 år siden Arve Hansen i Rørinspeksjon Norge lanserte visjonen om et senter tilknyttet NMBU på Ås. Om alt går etter planen vil første spadestikk tas på Ås utenfor Oslo høsten 2022. Det bekrefter daglig leder ved senteret, Sjur Tveite.  Det kan skrives en lang historiefortelling om senteret, men Tveite er tydelig på at det nå er en samlet norsk vannbransje som gleder seg til å ta i bruk et etterlengtet kompetansesenter for opplæring, forskning og utprøving av framtidens infrastruktur. Senteret eies av kommuner, leverandører, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, entreprenører og rådgivere. Staten, gjennom Kunnskapsdepartementet, har bevilget 20 millioner kroner. De største kommunene i landet, sammen med Norsk Vann har bevilget tilsvarende beløp. I tillegg har en rekke mindre kommuner og private aktører bidratt med finansieringen.  Vannsenteret skal øke kompetansen for alle som arbeider i vannbransjen, samt være en pådriver for samarbeid, verdiskapning og det grønne skiftet, forteller Tveite. To paralelle prosjekter Framdriften er nå delt i to delvis paralelle prosjekter. Først handler det om å realisere et trenings- og testfelt for ledningsteknolgi og dessuten oppføre et hovedbygg der NMBU blir byggherre og vil leie ut dette til Vannsenteret. Ved å dele prosjektet i to hovedprosesser oppnås økt frihetsgrad med tanke på utforming, framdrift, økonomi og eventuelle ønsker om fremtidige realiseringer, mener Vannsenterets styre, som ledes av avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV. Strekk i laget Sjur Tveite mener noe av grunnen til at det tar tid å realisere senteret er de mange aktørene som det både bør og skal lyttes til. -Det er et «strekk i laget» og det er naturlig når hele bredden i norsk vannbransje er representert fra praktikerne i grøfta, via ledningseiere, rådgivere, entreprenører, produsenter, leverandører, grossister samt forsknings- og undervisningsmiljøene.  Med et delt eierskap  skal vi imøtekomme både eiernes og brukernes interesser. Personlig mener jeg det er en styrke for senteret at vi har samlet hele bransjen også på eiersiden. Det gir en betydelig kraft og et sterkt engasjement når senteret er oppe og går i full drift, sier han. Dessuten har selve finansieringen vært en stor utfordring. Vannbransjen er spredt og består av mange aktører, uten statlige aktører med et helhetsansvar for sektoren. Prosjektet som for 20 år siden startet som et lite øvingsfelt blir nå et senter med en total ramme som kan komme opp i 50 millioner kroner fra arbeidet med senteret startet til det er i ordinær drift.  Dette inkluderer et hovedbygg på 800 kvadratmeter med kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift, samt et fem dekar stort fullskala trenings- og testfelt. Vannsenteret disponerer totalt 13 dekar i nær tilknytning til Campus på Ås. Totalentreprisen på hovedbygget NMBU er en profesjonell byggherre og hovedbygget på senteret skal også være tilpasset NMBU sine forventninger og krav til drift og vedlikehold. Derfor er det blitt gjort noen justeringer underveis på et byggeprosjekt som er kostnadsberegnet til nærmere 35 millioner kroner, opplyser Tveite. Etableringen av trenings- og testfeltet kommer i tillegg. Her er det snakk om et fellesprosjekt der bransjeaktørene i stor grad skal bidra med produkter og løsninger i tillegg til nødvendige økonomiske bidrag. -En rekke aktører har deltatt i prosessen over flere år og vil delta  med produkter og løsninger innenfor sine spesialområder.  Det er viktig at alle aktører får et eierforhold til senteret. Her vil vi ha fokus på gode og framtidsrettede løsninger sammen med leverandørene. Det er primært kommunenes og ledningseiernes behov som skal dekkes, understreker Tveite. Han kan foreløpig ikke gi noe eksakt tall på etableringskostnadene for dette feltet, men anslår et budsjett på 7-10 millioner kroner for et full utbygd anlegg. Der etableringen kan gjennomføres i faser. Totaltentreprisen på hovedbygget er utsatt flere ganger, men Tveite håper entreprisen kan kunngjøres tidlig i februar måned. Målet er å signere kontrakten med en totalentprenør i april/mai 2022. Arbeidet med trenings- og tesfeltet skal nå forseres slik at spaden kan settes i jorda i løpet av sommeren 2022. Målet er dermed at deler av feltet kan tas i bruk høsten 2022. Bærekraftig drift Senteret skal baseres på leveranser som dekker behov og etterspørsel blant brukerne, og Tveite er opptatt av en bærekraftig drift. Brukerne må derfor betale for de tjenestene de etterspør. -Det er viktig at vi treffer på de leveransene markedet etterspør, slik at det blir attraktivt å komme til Ås. Her vil vi utover ulike kurs og erfaringsutveksling også tiby utviklingsprosjekter, demonstrasjoner av utstyr og og utvikling av teknologi knyttet til vanntransport. For kurs over flere dager er det hotell på Ski som vil bli benyttet i første omgang. Det arbeides med planer om hotell i nærområdet, et initiativ som applauderes av både senteret, NMBU og andre aktører på Ås. Studenter En av grunnene til at Vannsenteret er lokalisert på Ås er nærheten til universitetet (NMBU) som utdanner et betydelig antall sivilingeniører til vannbransjen. Senteret har også tett dialog med øvrige studiesteder for utvikling av samarbeid knyttet til undervisning og opplæring. Det har lenge vært en svakhet ved ingeniørutdannelsen at studentene har for lite praktisk trening. Med Vannsenterets infrastruktur og tilgjengelighet blir det en endring på dette, sier Tveite til slutt.