https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0569-–-Kopi-1.jpg

De ferskeste nyhetene om Vannsenteret

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Ikke uventet åpnet RINs fagdager 2022, som arrangeres nå, med de siste oppdateringene om fremdriften ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Endelig arbeides det på tomten til fremtidens læringsarena for den norske vannbransjen.
RIN har vært pådriver for et test- og opplæringsfelt for ledningsnettet fra den spede start. I sin presentasjonen trakk RINs styreleder, Reidar Kveine, linjene tilbake til 2008. Da var RIN for første gang i dialog med NMBU med tanke på å etablere et slikt senter.
I dag presenterte han bildene av de første spadetakene, eller snarere den første gravemaskinen som grov, i tomta på Ås i tilknytning til nettopp NBMU. Det var Trond Alm, som også i mange år har arbeidet for senteret gjennom RIN, som nylig fikk æren av å være første mann i maskinen på tomta. Trond Alm er innleid som byggeleder for Vannsenteret. Både han og senterets daglige leder Sjur Tveite, deltok under Reidar Kveines presentasjon på fagdagen.

Fra skisse til etablering

På vegne av RIN og SSTT sitter Reidar Kveine i styret for Vannsenteret. I tillegg har han deltatt i en arbeidsgruppe for utformingen av test- og treningsfeltet, på vegne av begge organisasjonene. RIN har kjempet for å få igangsatt byggingen av nettopp testfeltet, og vært tydelig på at dette måtte prioriteres hvis noe måtte utsettes. Og det er akkurat det som nå skjer. Et planlagt, større undervisningsbygg er utsatt til et senere byggetrinn.
Feltet som etableres i Fase 1 skal benyttes til kursing og annet knyttet til rørinspeksjon, spyling trassesøk, lakkasjekontroll, desinfisering, trykkprøving og så videre.
– Det som dere som sitter her arbeider med daglig, som Reidar sa.
– Som en del av testfeltet skal det bygges en driftsbygning, planlagt på femti kvadrat. Trond snakker om at den blir større og større for hver dag. Jeg vet ikke hvor stort det er nå, men det handler vel om at vi ønsker å legge flere og flere funksjoner inn i driftsbygget, fortsatte Kveine.
Da Trond Alm overtok mikrofonen viste han frem en helt fersk tegningen, datert 24. august i år. Og da det var Sjur Tveites tur til å snakke, bekreftet han at hovedbygget er utsatt til fase 2, men at driftsbygget nå er oppe i 80 kvadratmeter. Det plasseres over en firkantkum på test- og opplæringsfeltet, skal romme utstyr for styring av ledningsnettet, oversikt via fjernmåling og speile den kommunale driftssentralen. I tillegg til teknisk rom skal bygget inneholde en trenings- og opplæringsavdeling.

Trerør og samarbeid 

Trond Alm kunne ha snakket i flere timer om senteret. Det gjorde han ikke, men han beskrev på en fin måte hvordan senteret har et tett samarbeid med kommunen rundt i området. Ås kommune har stilt seg villig til å bi med på å bygge deler av feltet, men  Østre-Follo og ikke minst Oslo kommune, bidrar også. Byggelederen fortalte at det ligger rør fra atten-pil-og bue og fremover, både trerør og glaserte teglstensrør har de funnet i området. Også disse kan benyttes av senteret.
I fase 2, planlagt første halvår 2023, skal det etableres et demofelt for NoDig, en gravedel med grøftekasse og areal for arbeid med omfyllingsmasser og rør.
Det legges vekt på at utviklingen ikke skal stoppe med det. Vannsenteret har et stort areal til disposisjon, og det bygges med tanke på utvidelsesmuligheter for å kunne presentere også kommende løsninger, ting som ikke er kjent i dag.
Målgruppene og brukere er kommuner, kurstilbydere, entreprenører, rådgivere, universiteter og høgskoler, fagutdanningen, forskningsinstitutter og forvaltning. Leverandører skal få vise frem utstyr, mens utførende skal få arealer til trening, opplæring og sertifisering. Det blir en ny virkelighet for faget når senteret åpner. I dag må noen av RINs kurs gjennomføres i Stockholm fordi fasilitetene mangler i Norge.
Trenings- og testfeltet realiseres som et spleiselag. I tillegg til de nærliggende kommunen, som bidrar med anleggsressurser, bidrar leverandørene Basal, Krohne, Brødrene Dahl, Saint-Gobain, Hallingplast, Pipelife Upnor, Furnes, Ulefos og Avk. RIN bidrar både som aksjeeier og med økonomisk bidrag, og kjenner derfor med god grunn eierskap til senteret.

Del gjerne stillingsteksten

En annen fersk nyhet fra Vannsenteret er utlysningen av stillingen som prosjektleder for kurs og opplæring. Denne stillingen blir en sentral ressurs for utviklingen av vannsenteret, og skal bidra til at tilbudet er klart for brukerne på nyåret 2023. Deltakerne på fagdagene ble oppfordret til å dele utlysningen med sitt nettverk. Målet er å få ansatt den beste!