https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/arskonferansen-norsk-vann-2015-40-Kopi.jpg

Dårlig ledningsnett kan bli et helseproblem

avatarevuser
Oppdatert: 01 september 2015
-Den store utfordringen for drikkevann er det enorme vedlikeholdsetterslepet, sa underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet -Vi føler vi seiler inn i et farlig farvann fram mot 2030, om vi ikke gjør noe ganske så umiddelbart. Manglende vedlikehold er også en del av sikkerhet og beredskapsbildet for norsk vannbransje. Kommunene som er med i Norsk Vanns oversikt er kommuner som har det meste på stell.  Vi er imidlertid bekymret for de mange små vannforsyningsstedene som 10 prosent av Norges befolkning benytter hver dag. Der har vi ingen kunnskap om kvaliteten, og det er et helsemessig problem, sa Tveitan. Bedre standard Norsk Vann mener standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre de siste årene. Resultatutviklingen på vann er positiv, mens det er stagnasjon på avløpssiden, heter det i rapporten. For vann var det i 2014 fire av ti kommuner som hadde god standard eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene.  På avløpstjenesten var det èn av fire kommuner som hadde god standard i 2014. De beste kommunene på vannforsyning i 2014 var Elverum, Hvaler, Klepp, Nesodden og Ullensaker. De beste kommunene på avløp i 2014 var Asker, Bærum, Hjelmeland, Kvitøy, Sørum og Øyer. Disse kommunene overholdt alle rensekravene. [caption id="attachment_3527" align="alignright" width="300"]
Manglende vedlikehold er en del av sikkerhet og beredskapsbildet for norsk vannbransje, mener underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet.
Manglende vedlikehold er en del av sikkerhet og beredskapsbildet for norsk vannbransje, mener underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Fortsatt store vanntap De fleste kommunene sliter med store vanntap. Bare 10 prosent av de 81 kommunene som er med i tilstandsvurderingen har et beregnet vanntap mindre enn 20 prosent, som i Norge anses å være et akseptabelt nivå. 51 prosent av kommunene har et beregnet vanntap mindre enn 40 prosent, men det er kommuner i Norge som er helt oppe i 60 prosent vanntap. Det er bare 25 prosent av kommunene som måler vannforbruket til husholdningsabonnentene, og Norsk Vann slår også fast at de fleste norske kommunene har en stor utfordring med å reduserer lekkasjene på vannledningsnettet. Det gir grunn til uro i norsk vannbransje at ledningsfornyelsen går ned. Til tross for problemet med stort vanntap er ledningsfornyelsen på vannledningsnettet fortsatt lav. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse i 2014 var på bare 0,73 prosent, som er samme nivå som for 2013. Best i klassen er Strang kommune md 2,9 prosent og Rælingen med 2 prosent. Det nasjonale målet til Norsk Vann er 1,2 prosent. Avløpssektoren Situasjonen er enda mer dyster når det gjelder avløpssektoren.  Mange kommuner sliter med omfattende driftsforstyrrelser og ledningsfornyelsen ligger under 0,5 prosent. Lillesand vinner konkurransen innen avløpsfornying med 2 prosent, men svært mange kommuner oppgir null i fornyelse det siste året. Tilstandsvurderingen avslører at mange store anlegg ikke oppfyller rensekravene. Utslippene fra renseanleggene er i mange tilfeller store punktutslipp som fører til miljøbelastninger. Bedre rensing og reduksjon av utslippene fra renseanleggene er viktige tiltak for å oppnå vannkvalitetsmålene i vannforskriften, mener direktør Toril Hofshagen.På dette området gjenstår en betydelig innsats i årene som kommer, mener hun. Rensekravene Bare hver tredje kommune overholder rensekravene, og dette er en tydelig nedgang sammenlignet med situasjonen for to år siden da 65 prosent av kommunene overholdt kravene. Resultatene preges av at det er mange store renseanlegg som ikke klarer rensekravene i 2013 og 2014, blant disse renseanlegg i Oslo, Trondheim, Fredrikstad, Follokommunene, Skien og Porsgrunn, Tromsø og Stavangerregionen. Årsaken til at så mange likevel ikke klarer kravene er nok sammensatt. En del anlegg kan være overbelastet i perioder med mye fremmedvann, andre har utfordringer med prosessoptimalisering. Noen anlegg er gamle og trenger rehabilitering, andre er nylig satt i drift. En del kommuner prioriterer å redusere fremmedvannstilførselen til renseanlegget framfor å investere i renseanlegget.           Bildet: Manglende vedlikehold er en del av sikkerhet og beredskapsbildet for norsk vannbransje, mener underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet.