Danskene ut av SSTT-foreningen

Lederen for den danske arbeidsgruppa innen SSTT, Morten Aaby Nielsen, bekrefter at danskene går ut av det formelle samarbeidet, men at de fortsatt ønsker å delta i kurs og konferanser på fritt grunnlag. De nødvendige formaliteter er nå iverksatt for å forlate samarbeidet, og kun et 30 talls danske representanter deltok på årets konferanse i Malmø.  Totalt har SSTT over 220 danske medlemmer. Lite fornyelse SSTT feiret i fjor sitt 25 års jubileum, og danskene mener foreningen i for stor grad er blitt en «gubbeforening» med liten grad av fornyelse. Vi har en rekke erfarne medlemmer, men vi må få inn unge og nye medlemmer som er villig til å utvikle NoDig området. Vi håper likevel på et fortsatt fellesskap med norske og svenske kolleger, selv om vi nå går inn i et tettere samarbeid med Dansk Vand. Vi mener vi kan utvikle oss bedre i den samarbeidskonstellasjonen, sier Nielsen. -Jeg mener personlig at det er altfor dårlig framdrift i de prosjektene vi har pekt ut som samarbeidsprosjekter. Vi ønsker at flere bidrar konstruktivt og engasjert i foreningen. Vårt fokus er i sterk grad på utdannelse og vi involverer oss sterkt med å skaffe til veie oppdatert faglitteratur om NoDig blant annet til høyskoler i Danmark.  Det har vært krevende og frustrerende å samarbeide med Norge og Sverige om en håndbok i NoDig. I dette arbeidet kom klare kulturforskjeller fram, innrømmer Nielsen. Fokusendring -Vi vil også ha en fokusendring på at det er ledningseiere og bestillere som skal være med å styre dette samarbeidet. De siste årene er det meste styrt av entreprenørene. Det er en av årsakene til at danske ledningseiere glimrer med sitt fravær under årets konferanse, slår Nielsen fast. -Årets faglige program i forbindelse med konferansen her i Malmø har ikke vært tydelig nok, og det må de svenske arrangørene og vi i styret ta ansvar for, sier Nielsen, som likevel håper mange dansker vil ta turen til neste års konferanse i Oslo. Ny leder ser framover Leder for SSTT i Sverige, David Jacobsson, blir nå mannen som skal lede det som er igjen av SSTT, nemlig et sterkt norsk/svensk samarbeid. Han innrømmer ikke at han er skuffet over at danskene trekker seg ut, men sier han ønsker å se framover. Leder av den norske arbeidsgruppa, Lars Wermskog på sin side mener at foreningen kan ha stivnet noe i sine former. -NoDig-metodene er blitt mer og mer benyttet, men vi kan ikke vise til stor utvikling av selve metodene. Der har vi en jobb å gjøre, og det er fortsatt mange rundt om i Norge og Sverige som har liten kunnskap om NoDig. Derfor må vi fornye og utvikle vår kommunikasjonsstrategi, og vi må få flere rådgivere inn som aktive medlemmer. 13 prosent av medlemsmassen er rådgivere, og her trenger vi betydelig flere for å utvikle oss videre, sier Wermskog. -De små og mellomstore kommunene benytter i stor grad konsulenter i VA-prosjekter og da må flere konsulenter få inngående kjennskap til de metodene vi brenner for, sier Wermskog til VVS aktuelt. -Det nye SSTT i Norge og Sverige må arbeide for å engasjere sine medlemmer i langt sterkere grad, mener Wermskog. -Både i Norge og Sverige er ledningseiere den største gruppen, men på norsk side er det lite engasjement blant ledningseiere. Nå vil SSTT i Norge mer ut i kommunene og bli mer aktive ute i felt for å engasjere sine medlemmer og skaffe nye, sier han med betydelig entusiasme. Svenske ledningseiere representerer 70 prosent av landets befolkning, og dermed er NoDig begrepet godt innarbeidet i svenske kommuner, mener Jacobsson, som selv har lang fartstid fra Borås og Gøteborg kommuner, men som nå er ansatt i Sweco Managment i Gøteborg. Mer synlig Jacobsson og Wermskog er enig om at SSTT må bli bedre på kommunikasjon i en ny, digital tidsalder. Sterkere synlighet i sosiale medier og en ny informasjonstsstrategi står høyt på vår agenda. Hva som skjer med medlemsbladet NoDig info er foreløpig uklart. Trolig blir bladet digitalisert og at papirutgaven dermed går inn.  Det faglige arbeidet med å styrke NoDig som fagområde skal fortsette og intensiveres. Om danskene en dag ber om å få komme tilbake til «moderhuset» så vil de være velkommen til det, slår Jacobsson og Wermskog fast.  Om foreningen nå vil benytte anledningen til å skifte ut sitt lange og vanskelige navn, har ikke det nye styret som ble konstituert i dag tatt stilling til.