https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/RIN-arsmote-2015-056-Kopi.jpg

Dansk kamp mot norsk fremmedvann

avatarevuser
Oppdatert: 17 august 2015
Prosjektet i Trondheim startet opp i januar og vil avsluttes i desember i år. -Helt konkret skal vi løse et problem med overløp ved en pumpestasjon på grunn av fremmedvann i ledningsnettet. Så blir det opp til NIRAS og samarbeidspartnere fra NTNU, VA teknikk i Drammen og hollandske Partners4urbanwater å hjelpe kommunen med å fjerne fremmedvannet og dermed minske faren for overløp ved pumpestasjonen i området, forklarer Poulsen. -Konsekvenser av fremmedvann er at dette utvikler seg i feil retning. Det handler ofte om store oversvømmelser, og fremmedvannet har utviklet seg til en miljømessig trussel. Det medfører store ekstrautgifter for renseanlegg, kommuner, forsikringsselskaper og privatpersoner som blir påført store ulemper og kostnader, hevdet Peter Plejdrup Poulsen under sitt gjesteforedrag under Rørinspeksjon Norges temadager i Asker forrige uke. -Det er ikke mulig å fjerne alt fremmedvann ut fra et økonomisk synspunkt, men dersom man kan redusere mengden ned til 30 prosent av dagens situasjon i en rekke kommuner er det meste gjort, mener han. Lokal kunnskap Dersom man skal oppnå resultat med tanke på å fjerne fremmedvann må man gå systematisk til verks og starte med det store overblikket, understreker Poulsen. Lokal kunnskap og enkle metoder for å lokalisere fremmedvannet er av stor betydning i en innledende fase, mener han.  Typiske undersøkelser er analyse av data fra aktuelle pumpestasjoner, gjennomgang av observasjoner fra eksisterende overvåkningskameraer og opplysninger fra driftsoperatører som til daglig arbeider i områder med denne type utfordringer. Fiberoptikk i rørene En effektiv måte å sjekke hvor i ledningsnettet fremmedvannet kommer inn er å benytte en temperaturfølsom optisk fiberkabel. Det er nettopp denne metoden man nå er i gang med å teste ut i Trondheim. Metoden heter DTS, (Distributed Temperature Sensing). Den registrerer temperaturforskjeller på overvann og spillvann. Kabelen plasseres i hovedkloakken og berører dermed ikke private stikkledninger. Den optiske kabelen kan måle flere kilometer om gangen, og har dermed god rekkevidde. Kostbart å la være -Det er dyrt i kroner og ører for den enkelte kommune og rent samfunnsøkonomisk dersom man fortsetter å la vannet flomme inn eller ut av ledningsnettet uten effektiv kontroll. Vi renser i dag masse vann helt unødvendig. Det er en stor ulempe å ikke ta dette useriøst, men man må tenke seg godt om i hvilken rekkefølge man skal gå løs på utfordringene. Det er viktig at man tar for seg de strekkene der man får mest igjen for investeringene, understreker Poulsen.