Bruk engangshansker og vask hendene

Under et operatørkurs i regi av Rørinspeksjon Norge (RIN) i Drammen i dag var hun tydelig i sitt budskap til operatørene. -Skal du på en drikkevannsjobb er det tre enkle ting som gjelder: Benytt rene klær, benytt rent verktøy og sørg for å ha vasket deg på hendene. Dette er en billig forsikring for abonnentene. Det er ikke lenge siden 20 ansatte ved et lokalt NAV kontor ble syke fordi det i forbindelse med rørarbeider oppsto lekkasjer. Medarbeiderne ved NAV-kontoret visste ikke at de drakk forurenset drikkevann, og det fikk alvorlige konsekvenser. Bakterier -Vi er først og fremst bekymret for bakterier. Bakterier formerer seg. Dersom en operatør er skitten på fingrene når han eller hun er på jobb så kan det få alvorlige konsekvenser for mennesker som drikker vannet. Operatørene har ofte et tidspress på seg når hovedvannledning eller en stikkledning blir stengt av.  Jobben skal gjøres og vannet skal tilbake i krana.  Det er viktig at det ikke går så fort at det går galt. Min jobb er å forhindre at cowboymentaliteten brer seg. Jeg er overbevist om at operatørene er gode på jobben sin, men jeg vil gjerne bidra til at de blir enda bedre, spesielt innenfor hygiene. Oppskriften er veldig enkel, mener Kristin Tyldum Kjøglim. -Dette handler om personlig hygiene. Vask alltid hendene. Har man vært på en avløpsjobb skal man i tillegg skifte klær og vaske alt utstyr svært grundig. Operatører må også våge å gi beskjed til sjefen om at hygiene skal gå foran tidsforbruk. Det er bedre at operatørene bruker en time ekstra enn at en halv kommune blir syke fordi operatøren ikke har tatt hygiene på alvor. -Dersom du ser hvordan reparasjoner blir utført på vannledningsnettet i dag så skal vi prise oss lykkelig over at ikke flere mennesker blir syke rundt om i landet. Det slurves dessverre alt for mye. Det er ikke alltid mulig for en operatør å vaske hendene sine på en forsvarlig hygienisk måte når man står på hodet nede i ei grøft. Desto viktigere er det da å sørge for at vannet forblir rent, og da er engangshansker helt avgjørende. Det er viktig at jeg, med min kompetanse innen hygiene, gjør operatørene blir enda bedre i jobben sin. Sammen kan vi gjøre hverandre gode, sier Kristin Tyldum Kjøglum. Skal skjerpe meg -Jeg jobber mest med avløp og tar dessverre ikke alltid på meg hansker. Jeg skal virkelig skjerpe meg, og etter dagens foredrag er det helt klart at jeg også vil videreformidle dette til mine kolleger som arbeider med trykkvann. Det sier Arne Kirkeby i Aktiv Rørinspeksjon AS. -Hverdagen er preget av skitt og møkk når man jobber i grøfta, mener kurslederen, Arnt Olav Holm. Spesielt nå på høsten bruker operatørene hansker, men hansker og utstyr blir også skitne. -Dersom gutta (og jentene) blir inspirert til å benytte engangshansker så vet de har forsikringen på seg.  Dessuten er det viktig at arbeidsbilen også blir ryddet og rengjort når vakta er over, understreket Kristin Tyldum Kjøglum overfor de 18 rørinspektørene som i morgen kan oppnå operatørbevis, - forutsatt at de består eksamen.