https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/04/RIN-Thomas-Breen.jpeg

Breens takk til vannbransjen

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Noe av det Thomas Breen husker best fra han for fire år siden begynte i jobben som direktør i Norsk Vann var hvor lite han skjønte av VA. Når han nå går tilbake til politikk på fylkesnivå har han ingen råd han vil gi sin etterfølger Ragnhild Aalstad.

Men han har en innholdsrik hilsen til hele vannbransjen.

I eb kronikk, publisert i Hallingplasts Rørblogg, skriver Thomas Breen blant annet:

Vi har et unikt fortrinn når det gjelder rekruttering av unge, kunnskapsrike mennesker: Hos oss jobber vi med REELL bærekraft hver dag. Vi må bare få det tydeligere frem. Kampen om arbeidskraften blir nemlig den største og viktigste kampen framover.

  • Vi må tenke nytt.
  • Vi må åpne oss opp og ut.
  • Vi må invitere ungdom inn, fortelle hvordan og hvorfor vi gjør det gjør, og hvor mangfoldig hverdag vi har hos oss.
  • Vi må forklare om rørene vi leverer.
  • Men enda viktigere: Vi må fortelle om samfunnsoppdraget.

I denne artikkelen hilser RIN Norsk Vanns nye direktør velkommen til vannbransjen.

Her er hele Thomas Breens kronikk.

Foto: Inger Anita Merkesdal. Tekst: Utdrag av kronikk av Thomas Breen.