https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/01/halling20_thomas_breen_graatone-1.jpg

Breen tror ørkenvandringen nærmer seg slutten

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2020
En ørkenvandring mellom 11 ulike departementer. Det har norsk vannbransje holdt på med i årevis. Thomas Breen er eks-stortingsrepresentant, nå direktør i Norsk Vann. Han tror denne vandringen snart er over. Under Hallingtreff fortalte Breen at Norsk Vann nå er godt i gang med samhandling med de politiske miljøene.

Politiske problemer

– Vi ser at det er noen utfordringer som må løses før vi får et godt regelverk for norsk vannbransje, sa Breen. Det er for eksempel politisk problematisk for en finansminister fra Fremskrittspartiet å innføre et overvannsgebyr. Derfor anbefaler Norsk Vann at dette gebyret droppes. Miljødepartementet ønsker et byggeforbud på åtte meter fra en hovedledning for VA. Et sånt krav er også problematisk, spesielt i byene. – Vi håper lovforslaget som nå er under utarbeidelse i departementene kommer til Stortinget i løpet av våren. Så får vi diskutere eventuelle justeringer, sa Norsk Vann-lederen.

Overordnet ansvar

Men ikke tro det blir innført et «VA-departement» med det første. Vannbransjen har i mange år forholdt seg til mange departementer. Det vil fortsatt være hverdagen for bransjen, tror Breen. – Vi må forholde oss til mange departementer for å sikre leveranseplikten norske kommuner har til vann og avløp. Men det er en utfordring når ingen har et overordnet ansvar. Nå kommer også en rekke krav til kommunene fra fylkesmennene. Et av kravene er biologiske rensetrinn. Dette mener Norsk Vann ikke er veien å gå. Vi kan ikke ha myndigheter som bestemmer teknologivalg. Det må bransjen selv stå for, mente Breen. Norsk Vann ønsker drahjelp til utvikling, i form av statlige midler og forskningspenger. – Vi må jobbe smart for å få mest ut av de milliardene vi setter inn. Blant annet i ledningsfornyelse, sa Breen videre.

Fagarbeidere søkes

Den årlige omsetningen i vann og avløp i Norge er på 20 milliarder kroner. 72 prosent går tilbake til leverandørbransjen. Dersom dette skal vokse med 50 prosent de neste årene blir det kamp om kompetansen. – Vi må løfte fram fagarbeiderne. Yrkesfag er blitt mer populært. Innlandet har 50 prosent på faglige linjer, mens Oslo svikter med sine 20 prosent. Oslo baserer seg på at andre fylker leverer fagfolk. Det liker jeg dårlig, sa Breen. Ikke alle må bli akademikere, understreket han. Likevel trenger vannbransjen 400 nye ingeniører. Det er også en stor utfordring.

Eksport av vann

Eksporten fra norsk vannbransje er bare på èn milliard kroner. Danskene eksporterer mye vann, og har et mål om 40 milliarder innen 2030. Danmark har gått gjennom en omorganisering i sin vannbransje. Snart vil den samme debatten også komme i Norge. Breen mener bransjen må våge å stille spørsmålene om den er rustet for framtidens utfordringer.  Norsk Vann har nedsatt en gruppe som jobber med dette. – Nå må vi bli profesjonelle lobbyister slik at politikerne blir oppdatert på våre utfordringer. Derfor må vi også komme i god dialog med landets rådmenn og ordførere. Her må Norsk Vann treffe bedre i sitt arbeid, og ikke minst hente kompetanse fra andre miljøer, sa Breen i sitt foredrag under Hallingtreff onsdag.