https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/07/hovseth.jpg

Bli med til Stockholm på RIN-kurs

avatarevuser
Oppdatert: 04 juli 2017
Faggruppa for lekkasjekontroll og trasésøk inviterer til kurs ved Svenskt Vatten sitt testfelt i Stockholm 20-22.september. Påmeldingsfristen er satt til 10.august, så her er det bare å slenge seg med. Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Vann og Svensk Vatten, og det er kurs 1 som arrangeres disse dagene i Stockholm, opplyser medlem i faggruppa for lekkasjekontroll og trasésøk, Jan-Helge Høvset. Målet med kurset er å gi lekkasjesøkere dokumentert kompetanse, praktisk trening og derved sikre kvalitet i arbeidet.  Deltakerne får utstedt kursbevis. Operatørbevis utstedes etter gjennomføring av kurs 2. Målgruppa er personell i stat, kommune og ledningseiere generelt, som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledningsnett eller er VA-orientert i sin jobb. Private lekkasjesøkebedrifter er også velkommen til å sende medarbeidere på dette kurset, som blir ekstra spennende og utfordrende siden det er lagt til Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm.. Utdrag av kurs 1: I dette kurset vil du få en innføring i ulike metoder for lekkasjesøk Grovsøk består av blant annet vannmengdemåling med sonemålere og portable vannmålere. Dessuten akustisk lytting og overvåking med lydloggere. Finsøket består av bruk av korrelator inkludert hydrofoner, filtrering og måling av lydhastighet. Her blir det også effektiv lekkasjesøking med korrelerende lydloggere, marklytting, bruk av sporgass og hydrogenmetoden. Du vil også få innføring i lekkasjelytting fra innsiden av vannledning med Pipemic og påvisning av rørtrasé, inkludert alternative metoder. Det blir egen innføring i HMS-relaterte spørsmål, og siden kurset arrangeres på et spesielt tilrettelagt testfelt vil det bli mange praktiske øvelser. Deltakerne innkvarteres på Quality Hotell, Globe i Stockholm, og vi minner igjen om påmeldingsfristen som er allerede 10.august. Foredragsholdere på kurset i Stockholm blir gruppeleder i RIN, Marianne Sjåstad, tom Rune Kaurin fra Bærum kommune, Jan-Helge Høvset fra Eskeland Electronics, Kenneth Skullerud og John Westby fra Oslo VAV og Per Arne Schau fra Avavi. Her er mye av RIN-kompetansen innen dette fagfeltet med andre ord samlet. For mer informasjon og påmelding, last ned skjemaet her: Invitasjon og påmelding til kurs 1 i lekkasjekontroll og trasesøk Stockholm