https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/RIN-logo-i-bilde-3-Kopi-1.jpg

Bli med i RINs Facebook-gruppe

avatarevuser
Oppdatert: 28 november 2014
Edgar Haugen etablerte Facebookgruppa fordi han mente det var et behov blant operatørene å utveksle erfaringer og synspunkter innen sine fagområder. Ønsket var at siden på Facebook skulle gjenspeile alt som RINs medlemmer var opptatt av. Gruppa har imidlertid ikke lykkes med å nå ut til så mange av RINs medlemmer, men med en mer aktiv bruk også fra RINs nettansvarlig og sekretariatet er det et håp om at flere blir med i gruppa og gjør den til et levende forum for alle som kjenner seg tilknyttet RIN og foreningens ulike faggrupper.  Her er linken: https://www.facebook.com/groups/164281023625504/?fref=ts Dette er en åpen gruppe og alle medlemmer er velkommen til å laste opp bilder, videosnutter, legge inn aktuelle problemstillinger knyttet til jobben sin, kommentarer, invitasjoner til faglige og sosiale treff og ellers det som naturlig hører hjemme på en Facebook-side. Flere melder om et behov for samling innen digitale forum, og ved aktiv deltakelse i RINs facebook-gruppe vil medlemmer i RIN også oppdage at det er flere sosiale nettverk som kan være av interesse. Et av disse nettverkene er  Rosim, som er mest kjent for WinCam. De har startet en egen Facebook-gruppe som de håper kan bli en felles arena for alle som jobber praktisk ute i ulike prosjekter. Ståle Brodahl i Rosim mener operatører er veldig opptatt av hva de arbeider med. De er stolt av den jobben de gjør, og deler gjerne sine hverdagsopplevelser og erfaringer. -Ved å legge til rette for et lavterskeltilbud kan vi være kompetanseformidlere rett i lomma på operatørene gjennom deres egen smarttelefon, sier han, og her blir gjerne RIN med på laget, ved at vi kan dele informasjon på tvers av gruppene. Brodahl understreker at de ikke har til hensikt å konkurrere med organisasjoner som eksempelvis VA- og VVP-produsentene, RIN, SSTT, Norsk Vann. Facebook-siden er først og fremst tenkt på operatørnivået, og RIN håper både operatører, ledningseiere, rådgivere og entreprenører kan ta i bruk sida for utveksling av erfaring, innhenting av ideer og forslag til gode løsninger på problemstillinger man møter i hverdagen. Gjør sidene kjent folkens. Her er det bare å dele!
facebook-logo