BLI KJENT MED: Peer-Christian Nordby

RIN starter nå serien «bli kjent med» RIN-medlemmer, og først ut er Peer-Christian Nordby. 61-åringen er et kjent navn for de aller fleste med tilknytning til Rørinspeksjon Norge.   Til daglig er han markedssjef i Olimb Rørfornying og daglig leder i Olimb Offshore.  Han har sin formelle utdannelse fra Høgskolen i Østfold og har snart 38 års fartstid hos Olimb. Peer Christian er gift med Marianne, har to voksne jenter og bor i Larkollen i Moss kommune. -Olimb er en arbeidsgiver som har gitt meg muligheten til å delta i ulike faglige fora for både å bidra og hente inn ny kompetanse i norsk og nordisk vannbransje. I Rørinspeksjon Norge var Nordby en av stifterne for 28 år siden.  Etter to perioder som leder, totalt 11 år,  er han fortsatt aktiv som styremedlem. I SSTT har Nordby også vært en betydelig bidragsyter. Han er i dag varamedlem til styret og medlem i den norske arbeidsgruppa. Han har også engasjert seg i VA-gruppa i Maskinentreprenørenes Forbund. Opprør mot MEF-ledelsen Sammen med sine kolleger i VA-gruppa tok han et oppgjør med ledelsen i MEF under Arctic Entrepreneur i 2019, da VA-faget ble avspist med et miniseminar på to timer. -80 prosent av medlemmene i MEF utfører oppdrag relatert til vann- og avløp, og fra sentralt hold ønsker vi øke fokus nettopp på dette området, sa styreleder Arnstein Repstad i en kommentar etter markeringen.  Dette viser at Nordby, til tross for sin beskjedne framtoning og diplomatiske væremåte også er i stand til å sette makt bak sine meninger. En mann det lyttes til Mange har gitt positive karakteristikker av Peer Christian Nordby. Han har tilegnet seg en enorm kompetanse og derfor lytter bransjen til ham. Han er godt likt både av kunder og kolleger over hele Skandinavia, og en person vi alltid kan stole på, er blant utsagnene. -Jeg vil gjerne trekke fram Kristian Olimb. Han var en visjonær og handlekraftig leder som understreket at firmaet skulle holde sin sti ren. Vi ble advart mot koblinger og for tette bånd.  Ryddighet i forretningslivet har derfor vært viktig, og den ballasten er jeg opptatt av å føre videre, sier Nordby, som allerede er hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Under Hallingtreff i 2020 ble han tildelt Hallingtreffs hederspris, en pris som tildeles ildsjeler i norsk vannbransje. Nordby har vært deltager og foredragsholder på en rekke Hallingtreff. Havnet rett i grøfta -Jeg startet hos Olimb 10.mai 1984 og havnet rett «i grøfta» som rørfornyer. Derfor taler jeg alltid praktikernes sak og er opptatt av å heve kompetansen hos de som utfører jobben ute i felt, sier han. Det er grunnen til at han i flere år har vært en pådriver også medlem i interimsstyret og styret for det nye norske senteret for vanninfrastruktur, som er under oppbygging. Han håper senteret blir et versted for læring og utvikling både for praktikerne og akademikerne. [caption id="attachment_9492" align="alignright" width="361"]
En yngre utgave av Peer-Christian Nordby, her i forbindelse med Olimbs 50 års jubileum i 2007. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Viktig med kompetanseheving Nå er det en stund siden han var ute i grøfta, men han er til gjengjeld en aktiv foreleser på RIN-kurs. Her henter han inspirasjon og deler gjerne av sin erfaring.  Peer-Christian trives med å komme i gang om morgenen. -Jeg er av de som virker best tidlig på dagen.  Jeg vet at det jeg får gjort tidlig på morgenen går etter planen. Jeg jobber i en spennende, og noen ganger også uforutsigbar bransje, og vet ikke alltid hva dagen bringer. Etter to år med Covid-19 savner han reisevirksomhet med kundebesøk, messer og deltakelse i bransjerelatere fora. Miljøvennlig NoDig -For meg har hovedfokuset vært å bidra til at flere ser fordelene med NoDig-metodene i tillegg til å bidra til økt kompetanse blant de mange som jobber innen rørinspeksjon og rørfornying. Det er fortsatt mange som ikke har kjennskap til våre metoder og hvilke muligheter de åpner opp for, ikke minst med tanke på hvilket minimalt miljøavtrykk disse gir kontra konvensjonelle metoder for etablering eller fornying av eksisterende infrastruktur. Håper på fagbrev for operatører I RIN-sammenheng har vi fått et økt fokus på viktigheten av de jobbene som utføres av våre medlemmer i forbindelse med kontroll og drift av VA- anlegg. Det er et mål at anlegge skal ha en levetid på minimum 100 år. Jeg er glad for at vi nå har på plass en kursportefølje som dekker alle våre områder, nemlig trykkprøving, tetthetsprøving, spyling, rørinspeksjon avløp hovedledninger, avløp/spyling stikk og innomhus.  Rørinspeksjonskurs for bestillere er også viktig i tillegg for kurs i rørinspeksjon av vannledninger, trasésøk og kumregistrering. Vi må heller ikke gi opp håpet om en dag å få til et fagbrev innenfor RINs arbeidsområder. Et viktig samarbeid Nordby er også glad for det tette samarbeidet mellom RIN og SSTT, men han mener foreningene skal fortsette som to selvstendige foreninger og ikke slå seg sammen, slik svenskene har gjort. -RIN og SSTT har mange fellespunkter, og er i mange tilfeller avhengig av hverandre, men med noe ulik innfallsvinkel. RIN er på mange måter rørenes øyne og ører. Vi tar pulsen på rørene og legger grunnlaget for å stille en diagnose. Ut fra diagnosen som stilles kan SSTT velg rette metode for fornying av eksisterende rør. Og RIN’s medlemmer kan så kontrollere det ferdige resultatet etter rørfornying, mener 61-åringen.