https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/04/DSC_2190-–-Kopi-1.jpg

BIM et nyttig verktøy også i vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Planlegging av infrastrukturprosjekter ved hjelp bygningsinformasjon modellering (BIM) har et stort potensial også innenfor VA. Thomas Birkebekk, VA Salgssjef i Norsk Wavin, mener BIM har et stort potensial innenfor VA. BIM-seminaret samlet bare et tyvetalls deltakere under Arctic Entrepreneur, men Birkebekk tar ikke det som et tegn på liten interesse. De fleste deltakerne på Arctic Entrepreneur har et tett program med både faglige konferanser og møter med ulike leverandører blant de 100 utstillerne som deltar på årets store messe. Vil gi kundene merverdi Norsk Wavin ønsker å gi kundene merverdi i form av kunnskap, sporbarhet og tett oppfølging innen VA og VVS. -Med våre BIM-løsninger kan vi følge et byggeprosjekt fra A til Å, med skreddersydde designpakker til hvert enkelt prosjekt. Med BIM kan bygg og anlegg modelleres med nøyaktige tegninger før byggeprosessen starter. Det gjør at vi kan finne løsninger og feil på forhånd som sparer tid og ressurser, og vi unngår overbestilling av produkter, sa Oleksandra Furman i forkant av seminaret. Wavin er så ambisiøse at de sier rett ut at firmaet har et mål om å være den ledende leverandøren og den mest pålitelige partneren innen digitale løsninger for byggebransjen. Stort potensial Som VA salgssjef ønsket Birkebekk at seminaret på Arctic Entrepreneur skulle vise entreprenører og utførende hvilket potensiale BIM har innenfor VA. - Vi mener BIM har et stort potensial innenfor VA. Dette digitale verktøyet bistår med grundig og avansert design som skaper en nøyaktig fremdriftsplan for hele byggeprosessen, både over og under bakken. Vi har også utviklet en digital assistent som kan hjelpe med å velge de beste produktene til den aktuelle løsningen. Alt dette bidrar til å optimalisere og effektivisere prosessene også i norsk vannbransje, mener Birkebekk. [caption id="attachment_9720" align="alignleft" width="479"]
VA Salgssjef i Norsk Wavin, Thomas Birkebekk mener BIM har et stort potensial innenfor VA. Her sammen med BIM ingeniør i Norsk Wavin, Oleksandra Furman.[/caption] BIM ingeniør i Norsk Wavin, Oleksandra Furman, tok for seg leverandørens rolle i et modellbasert prosjekt. Det er i planfasen de største innsparingene skjer, hevdet hun. Det er viktig at flere innen bygg og anlegg tar i bruk innovative løsninger som er tilgjengelig.  Her handler det om å benytte samhandlingsmodeller der alt er samlet på et sted under betegnelsen «digital byggeplass». Den største fordelen er nøyaktig geometri ved hjelp av digitaliserte 3D-objekter for både VA og VVS. Med BIM er det også enkelt å gjøre tilpasninger og endringer underveis. Optimal planlegging og detaljert design gir store besparelser både på kostnader og tidsbruk, mener Wavins BIM-ekspert. Stilles høyere krav Tekna gjennomfører egne BIM-kurs for aktører i vannbransjen. Historisk sett har de nedgravde tjenestene levd sine egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt rapportering har satt søkelys også på de nedgravde tjenester vann og avløp. Som eiere av ledningsnettverk stilles det høyere krav til forvaltning av ledningsnettet. Samtidig må ledningseiere vite å ta i bruk ny teknologi og stille krav til sine leverandører, mener Tekna. Det er ingen tvil om at VA-bransjen vært bakpå med å ta i bruk digitale løsninger. De siste årene har dette begynt å røre på seg. Nye aktører kommer til, og løsninger blir mer tilrettelagt for en digitalisert VA-bransje. BIM har eksistert lenge, men det er først i de senere årene at dette har blitt gjort mer tilgjengelig for VA-faget. Det er dette Norsk Wavin ønsker å forsere gjennom sitt BIM-tilbud til bransjen.