https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/02/Vitek-BG-005-–-Kopi-1.jpg

Bergen Group ASA kjøper Vitek AS

avatarevuser
Oppdatert: 28 februar 2018
Bergen Group ASA har gått inn som ny eier av Vitek AS. – Dette gir Vitek nye vekstmuligheter, sier styreleder Jan Olav Jørgensen. Bergen Group ASA har inngått avtale om kjøp av det bergensbaserte selskapet Vitek AS. Vitek AS sin daglige leder Carl Christian (CC) Sibbern ser frem til å legge ut på en felles reise med Bergen Group. – Vi synes dette er veldig spennende. Vi rigger oss for fremtiden og det enorme potensiale som finnes i markedet. I lang tid har det vært for lite fokus på vann og avløp og derfor er det et enormt etterslep som skal tas igjen. I en tid hvor bransjen konsoliderer og konkurransen øker, er gode vekstmuligheter avgjørende for å lykkes, sier CC Sibbern. – Kjøpet av Vitek er et viktig steg i prosessen med å styrke konsernets posisjon som en leverandør av produkter og tjenester som er konkurransedyktige i nasjonale vekstmarkeder. Vitek tilfører også en ny aktivitet og nye markedsområder for Bergen Group, sier styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA. Store vekstmuligheter Kjøpsavtalen inkluderer også det heleide datterselskapet Vitek Miljø AS. Eikeland vurderer Vitek som et særdeles spennende selskap med store vekstmuligheter. – Dette gir oss en mer robust operasjonell plattform i forhold til vår strategiske målsetting om å gjøre Bergen Group til et solid og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Vitek AS har i mange år hatt en sentral posisjon på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Nå satser selskapet nasjonalt og har nylig etablert seg på Østlandet. Tertnes Holdning AS fortsatt med Vitek AS har vært en del av Tertnes Holding i 10 år, hvor den bergensbaserte forretningsmannen og industribyggeren Jan Olav Jørgensen er hovedaksjonær. Jørgensen vil fortsatt være sentral i den videre utviklingen av Vitek. – Salget av Vitek AS til Bergen Group ASA vil bidra til å styrke selskapets vekstambisjoner. Sammen med våre nye eiere skal vi ta posisjoner i et fremtidsrettet marked med et betydelig potensial. Vitek-selskapene er ISO sertifiserte og deres solide miljøkompetanse og godt dokumenterte kvalitetsleveranser gjør selskapene til en attraktiv aktør, sier Jørgensen.   Viktig samarbeidspartner Den signerte aksjekjøpsavtalen legger opp til at Jørgensen kommer inn som en sentral aksjonær i Bergen Group ASA gjennom en rettet emisjon. Både Sibbern og Eikeland er glad for at Tertnes Holding er med i den videre satsingen i selskapet. – Vi ser frem til å få Jørgensen inn som en viktig samarbeidspartner i forhold til den videre prosessen med å gjøre Bergen Group til et solid og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland.